Nhan Sắc (Remix)

Nhan Sắc (Remix)

Lời bài hát Nhan Sắc (Remix)

Đóng góp bởi

Làm sao biết anh đến bên em
Vì tình yêu hay vì nhan sắc
Làm sao biết anh sẽ yêu em
Vì chính em hay vì nhan sắc
Làm sao biết
Anh sẽ yêu đến bao lâu
Lời yêu đó
Anh nói với em thật dễ dàng
Một mai thấy ai đó
Nhan sắc hơn em anh lại rời xa
Nhiều khi thấy đau
Đau vì người người
Chỉ muốn coi em là trang sức
Để cho nhân thế phải ghen thầm
Vì không như ai đang có em
Nhiều khi thấy đau
Đau vì người người
Chỉ đến bên em vì nhan sắc
Tìm đâu hạnh phúc khi trong lòng ai
Luôn mang hoài nghi
Làm sao biết anh đến bên em
Vì tình yêu hay vì nhan sắc
Làm sao biết anh sẽ yêu em
Vì chính em hay vì nhan sắc
Làm sao biết
Anh sẽ yêu đến bao lâu
Lời yêu đó
Anh nói với em thật dễ dàng
Một mai thấy ai đó
Nhan sắc hơn em anh lại rời xa
Nhiều khi thấy đau
Đau vì người người
Chỉ muốn coi em là trang sức
Để cho nhân thế phải ghen thầm
Vì không như ai đang có em
Nhiều khi thấy đau
Đau vì người người
Chỉ đến bên em vì nhan sắc
Tìm đâu hạnh phúc khi trong lòng ai
Luôn mang hoài nghi
Nhiều khi thấy đau
Đau vì người người
Chỉ muốn coi em là trang sức
Để cho nhân thế phải ghen thầm
Vì không như ai đang có em
Nhiều khi thấy đau
Đau vì người người
Chỉ đến bên em vì nhan sắc
Tìm đâu hạnh phúc khi trong lòng ai
Luôn mang hoài nghi