Nhắn Rằng Anh Nhớ Em (Cover)

Nhắn Rằng Anh Nhớ Em (Cover)

Lời bài hát Nhắn Rằng Anh Nhớ Em (Cover)

Đóng góp bởi

Giấc mơ nào có em luôn đẹp nhất Cũng sẽ là nỗi đau làm anh đau nhất Tỉnh giấc chẳng thấy em đâu Nặng mang theo những u sầu Nước mắt rơi Em cũng có quay về được đâu Muốn nhắn rằng nhớ em Nhưng lại thôi Vì biết em giờ ấm êm tình nhân mới Một người cũ đã quá xa xôi Làm sao có tư cách mở lời Sợ họ biết sẽ phiền đến em Nên anh đành thôi Chỉ biết trách móc bản thân Sao để người đi giờ mới ôm hận Kìm nén nước mắt vào trong Đêm xuống cô quạnh rồi mới òa khóc Thầm ước nếu có thể Quay về với ngày xưa Sẽ mãi giữ người Giờ mất đi mới hiểu thấu Nỗi đau nào hơn phải xa cách rời Muốn nhắn rằng nhớ em Nhưng lại thôi Vì biết em giờ ấm êm tình nhân mới Một người cũ đã quá xa xôi Làm sao có tư cách mở lời Sợ họ biết sẽ phiền đến em Nên anh đành thôi Chỉ biết trách móc bản thân Sao để người đi giờ mới ôm hận Kìm nén nước mắt vào trong Đêm xuống cô quạnh rồi mới òa khóc Thầm ước nếu có thể Quay về với ngày xưa Sẽ mãi giữ người Giờ mất đi mới hiểu thấu Nỗi đau nào hơn phải xa cách rời Chỉ biết trách móc bản thân Sao để người đi giờ mới ôm hận Kìm nén nước mắt vào trong Đêm xuống cô quạnh rồi mới òa khóc Thầm ước nếu có thể Quay về với ngày xưa Sẽ mãi giữ người Giờ mất đi mới hiểu thấu Nỗi đau nào hơn phải xa cách rời Giờ mất đi mới hiểu thấu Nỗi đau nào hơn phải xa cách rời