Nhạc Chuông Ngân

Nhạc Chuông Ngân

Lời bài hát Nhạc Chuông Ngân

Đóng góp bởi

Ánh sao mơ màng
Giữa đêm huy hoàng
Tiếng chuông ngân điệu nhạc vàng
Tiếng hoan ca vui
Tưng bừng khắp trên thôn làng
Bé thơ tươi cười
Mắt long lanh ngời
Đón Chúa con Trời vào đời
Tiếng chuông ngân
Điệu nhạc vàng gieo khắp nơi
Nhạc chuông ngân
Nhạc chuông ngân
Dịu dàng thánh thót như là thiên thần
Lừng không gian
Nhạc chuông ngân
Nhạc vàng gieo rắc vui trần gian
Tiếng chuông thanh bình
Giữa đêm tưng bừng
Núi cao
Sông dài chào mừng
Chúa sinh ra trong đêm mơ
Thế gian không ngờ
Tiếng chuông vang rền
Thiết tha êm đềm
Xóa tan ưu sầu buồn phiền
Đến nơi đây
Tôn thờ hài nhi giáng sinh
Nhạc chuông ngân
Nhạc chuông ngân
Dịu dàng thánh thót như là thiên thần
Lừng không gian
Nhạc chuông ngân
Nhạc vàng gieo rắc vui trần gian
Ánh sao mơ màng
Giữa đêm huy hoàng
Tiếng chuông ngân điệu nhạc vàng
Tiếng hoan ca vui
Tưng bừng khắp trên thôn làng
Bé thơ tươi cười
Mắt long lanh ngời
Đón Chúa con Trời vào đời
Tiếng chuông ngân
Điệu nhạc vàng gieo khắp nơi
Nhạc chuông ngân
Nhạc chuông ngân
Dịu dàng thánh thót như là thiên thần
Lừng không gian
Nhạc chuông ngân
Nhạc vàng gieo rắc vui trần gian
Tiếng chuông thanh bình
Giữa đêm tưng bừng
Núi cao
Sông dài chào mừng
Chúa sinh ra trong đêm mơ
Thế gian không ngờ
Tiếng chuông vang rền
Thiết tha êm đềm
Xóa tan ưu sầu buồn phiền
Đến nơi đây
Tôn thờ hài nhi giáng sinh
Nhạc chuông ngân
Nhạc chuông ngân
Dịu dàng thánh thót như là thiên thần
Lừng không gian
Nhạc chuông ngân
Nhạc vàng gieo rắc vui trần gian
Nhạc chuông ngân
Nhạc chuông ngân
Dịu dàng thánh thót như là thiên thần
Lừng không gian
Nhạc chuông ngân
Nhạc vàng gieo rắc vui trần gian