Nguyện Cầu Cho Nhau

Nguyện Cầu Cho Nhau

Lời bài hát Nguyện Cầu Cho Nhau

Đóng góp bởi

Con quỳ đây Dâng Chúa tiếng ca cảm tạ Chúa cho con Người bạn đường giống như bạn đời Xin cho nàng Như mây trên ngàn Như suối nồng nàn Có thương yêu nâng đỡ ủi an Sắt son hiền ngoan Con quỳ đây Dâng Chúa tiếng ca cảm tạ Chúa cho con Người bạn đường giống như bạn đời Xin cho chàng Như mây huy hoàng Như sóng ngập tràn Bước hiên ngang trên lối trần gian Sống vui trọn đời Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau Luôn thắm tình ban đầu Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời Nắm tay nhau Cùng hẹn lời mến yêu trọn đời Xin cho nàng Chung câu ân tình xây đắp gia đình Sống bên con qua những buồn vui Vững tin ngày mai Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời Nắm tay nhau Cùng hẹn lời mến yêu trọn đời Xin cho chàng Gian lao muôn trùng Luôn bước uy hùng Sống bên con nâng đỡ chở che Lối đi đường về Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau Luôn thắm tình ban đầu Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình Mãi tương lai Một cuộc đời thắm hương trọn tình Xin cho nàng Vui trong ước nguyện Xứng đáng mẹ hiền Biết hy sinh đưa dẫn đoàn con Sống theo tình yêu Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình Mãi tương lai Một cuộc đời thắm hương trọn tình Xin cho chàng Vui quên thân mình Nâng đỡ gia đình Sống thanh cao Gương mẫu người cha Thiết tha hiền hòa Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau Luôn thắm tình ban đầu Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình Nguyện cầu cho nhau Nguyện cầu cho nhau