Người Yêu Cô Đơn (Remix)

Người Yêu Cô Đơn (Remix)

Lời bài hát Người Yêu Cô Đơn (Remix)

Đóng góp bởi

Đời tôi cô đơn nên yêu ai
Cũng không duyên
Đời tôi cô đơn nên yêu ai
Cũng không thành
Đời tôi cô đơn nên yêu ai
Cũng dở dang
Yêu ai cũng lỡ làng
Dù rằng tôi chẳng lỗi chi.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai
Chẳng bao lâu
Ngày mai đây em lên xe hoa
Bước theo chồng
Đời tôi quen cô đơn nên
Tôi chẳng trách em
Tôi quen rồi những chuyện dang dở
Từ khi mới yêu.
Tôi quen, tôi đã quen rồi em
Dang dở khi tình yêu
Không xây trên bạc vàng
Tôi quen, tôi đã quen rồi em
Em khóc làm chi nữa
Bận lòng gì kẻ trắng tay.
Tôi xin, xin chúc em ngày mai
Hoa gấm ngọc ngà
Luôn vây quanh em cả cuộc đời
Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang
Nên suốt đời tôi vẫn
Yêu cô đơn như tình nhân.
Đời tôi cô đơn bao năm qua
Vẫn cô đơn
Dù ai đẹp đôi
Nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
Trời cho tôi cô đơn
Bao nhiêu lần nữa đây
Tôi không hề trách đời
Hay giận đời mau đổi thay.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai
Cũng không duyên
Đời tôi cô đơn nên yêu ai
Cũng không thành
Đời tôi cô đơn nên yêu ai
Cũng dở dang
Yêu ai cũng lỡ làng
Dù rằng tôi chẳng lỗi chi.
Đời tôi cô đơn nên yêu ai
Chẳng bao lâu
Ngày mai đây em lên xe hoa
Bước theo chồng
Đời tôi quen cô đơn nên
Tôi chẳng trách em
Tôi quen rồi những chuyện dang dở
Từ khi mới yêu.
Tôi quen, tôi đã quen rồi em
Dang dở khi tình yêu
Không xây trên bạc vàng
Tôi quen, tôi đã quen rồi em
Em khóc làm chi nữa
Bận lòng gì kẻ trắng tay.
Tôi xin, xin chúc em ngày mai
Hoa gấm ngọc ngà
Luôn vây quanh em cả cuộc đời
Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang
Nên suốt đời tôi vẫn
Yêu cô đơn như tình nhân.
Đời tôi cô đơn bao năm qua
Vẫn cô đơn
Dù ai đẹp đôi
Nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
Trời cho tôi cô đơn
Bao nhiêu lần nữa đây
Tôi không hề trách đời
Hay giận đời mau đổi thay.