Người Vô Tình

Người Vô Tình

Lời bài hát Người Vô Tình

Đóng góp bởi

Dường như em chẳng
Yêu anh
Nên tình em
Bao ngày hờ hững
Nhiều khi
Đi bên cạnh em
Mà sao
Đôi ta xa lạ quá
Còn anh
Thì rất yêu em
Yêu người nên
Con tim héo gầy
Nhiều khi
Anh thấy lẻ loi
Bước bên em
Xót xa ngậm ngùi
Hãy nói đi
Vì sao thế em
Phải chăng em
Yêu một ai khác
Người vô tình để
Vết cắt thêm sâu
Tình mình
Chẳng có bao lâu
Hãy nói đi
Vì sao thế em
Phải chăng em
Không cần anh nữa
Bàn tay lạnh hơn
Đêm tối cô đơn
Vì trong tim em
Không có anh
Nữa rồi
Dường như em chẳng
Yêu anh
Nên tình em
Bao ngày hờ hững
Nhiều khi
Đi bên cạnh em
Mà sao
Đôi ta xa lạ quá
Còn anh
Thì rất yêu em
Yêu người nên
Con tim héo gầy
Nhiều khi
Anh thấy lẻ loi
Bước bên em
Xót xa ngậm ngùi
Hãy nói đi
Vì sao thế em
Phải chăng em
Yêu một ai khác
Người vô tình để
Vết cắt thêm sâu
Tình mình
Chẳng có bao lâu
Hãy nói đi
Vì sao thế em
Phải chăng em
Không cần anh nữa
Bàn tay lạnh hơn
Đêm tối cô đơn
Vì trong tim em
Không có anh
Nữa rồi
Hãy nói đi
Vì sao thế anh
Phải chăng anh
Yêu một ai khác
Người vô tình để
Vết cắt thêm sâu
Làm tim
Anh đây nhói đau
Hãy nói đi
Vì sao thế em
Phải chăng em
Không cần anh nữa
Bàn tay lạnh hơn
Đêm tối cô đơn
Vì trong tim em
Không có anh
Nữa rồi
Vì trong tim em
Không có anh
Phải không