Người Từng Thương

Người Từng Thương

Lời bài hát Người Từng Thương

Đóng góp bởi

Ngày hôm nay là ngày anh với em
Mình xa nhau như là kỉ niệm
Anh muốn thấy nụ cười của em
Những ngày ấy
Dễ thương thật hồn nhiên
Sao em khóc rồi bắt anh dỗ dành
Cười lên nhé xin em đừng bận lòng
Mình xa nhau nhận lỗi do anh mà
Đừng có khóc
Khi em không ở cạnh anh
Sao em lại òa lên khóc
Anh đâu trách em đâu mà
Mạnh mẽ lên
Anh muốn em của ngày hôm qua
Mình không ở cạnh bên nhau
Nhưng với anh em là
Người con gái tốt nhất bao ngày qua
Trong anh những giọt nước mắt
Giờ đây cũng đã cạn rồi
Hạnh phúc kia
Mong manh cũng vỡ thôi
Em không phải người yêu cũ
Giống như bao người
Anh gọi em tên là người từng thương
Ngày hôm nay là ngày anh với em
Mình xa nhau như là kỉ niệm
Anh muốn thấy nụ cười của em
Những ngày ấy
Dễ thương thật hồn nhiên
Sao em khóc rồi bắt anh dỗ dành
Cười lên nhé xin em đừng bận lòng
Mình xa nhau nhận lỗi do anh mà
Đừng có khóc
Khi em không ở cạnh anh
Sao em lại òa lên khóc
Anh đâu trách em đâu mà
Mạnh mẽ lên
Anh muốn em của ngày hôm qua
Mình không ở cạnh bên nhau
Nhưng với anh em là
Người con gái tốt nhất bao ngày qua
Trong anh những giọt nước mắt
Giờ đây cũng đã cạn rồi
Hạnh phúc kia
Mong manh cũng vỡ thôi
Em không phải người yêu cũ
Giống như bao người
Anh gọi em tên là người từng thương
Sao em lại òa lên khóc
Anh đâu trách em đâu mà
Mạnh mẽ lên
Anh muốn em của ngày hôm qua
Mình không ở cạnh bên nhau
Nhưng với anh em là
Người con gái tốt nhất bao ngày qua
Trong anh những giọt nước mắt
Giờ đây cũng đã cạn rồi
Hạnh phúc kia
Mong manh cũng vỡ thôi
Em không phải người yêu cũ
Giống như bao người
Anh gọi em tên là người từng thương
Em không phải người yêu cũ
Giống như bao người
Anh gọi em là người từng thương