Người Trong Giang Hồ

Người Trong Giang Hồ

Lời bài hát Người Trong Giang Hồ

Đóng góp bởi

Dẫu sóng gió
Phong ba không là gì
Tình anh em ta
Vẫn mãi không dèn lòng
Có lắm lúc cuộc đời
Lắm buồn phiền
Cùng nhau vượt qua bão giông
Mất chấm hết
Giang nguy của dòng đời
Nhuệ khí trong tim
Sẽ mãi luôn một lòng
Quyết sống chết cũng chẳng sợ gì
Là anh em cùng dòng máu nóng
Mình làm anh em
Em thấy sau
Cho dẫu bao giang nguy
Đang mong chờ
Xin khắc ghi trong tim
Một câu hứa
Là anh em họa phước cùng chia
Dù đời mai sau
Bao khó khăn
Vây kín ta giữa vòng ba muôn trùng
Chỉ ước mong năm năm
Hay một trăm năm nữa
Kiếp này hay kiếp sau
Vẫn mãi là anh em
Dẫu sóng gió
Phong ba không là gì
Tình anh em ta
Vẫn mãi không dèn lòng
Có lắm lúc cuộc đời
Lắm buồn phiền
Cùng nhau vượt qua bão giông
Mất chấm hết
Giang nguy của dòng đời
Nhuệ khí trong tim
Sẽ mãi luôn một lòng
Quyết sống chết cũng chẳng sợ gì
Là anh em cùng dòng máu nóng
Mình làm anh em
Em thấy sau
Cho dẫu bao giang nguy
Đang mong chờ
Xin khắc ghi trong tim
Một câu hứa
Là anh em họa phước cùng chia
Dù đời mai sau
Bao khó khăn
Vây kín ta giữa vòng ba muôn trùng
Chỉ ước mong năm năm
Hay một trăm năm nữa
Kiếp này hay kiếp sau
Vẫn mãi là anh em
Mình làm anh em
Đến kiếp sau
Cho dẫu bao giang nguy
Dang mong chờ
Xin khắc ghi trong tim
Một câu hứa
Là anh em họa phước cùng chia
Dù đời mai sau
Bao khó khăn
Vây kín ta giữa vòng ba muôn trùng
Chỉ ước mong năm năm
Hay một trăm năm nữa
Kiếp này hay kiếp sau
Vẫn mãi là anh em
Chỉ ước mong năm năm
Hay 1 trắm năm nữa
Kiếp này hay kiếp sau
Vẫn mãi là anh em