Người Tình Mùa Đông (Remix)

Người Tình Mùa Đông (Remix)

Lời bài hát Người Tình Mùa Đông (Remix)

Đóng góp bởi

Đường vào tim
Em ôi băng giá....
Trời mùa đông
Mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa
Mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa
Em không đến.
Đường vào tim em
Mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối
Đi không thành
Những đêm.. khuya
Mưa buồn một mình
Có khi cho ta
Quên cuộc tình.
Từng cơn mưa
Hắt hiu bên ngoài song thưa
Lắm khi
Mưa làm hồn ta
Nhớ mãi ngày qua
Nhớ con phố xưa
Vẫn âm thầm đợi chờ
Nhớ đôi vai ngoan
Em sợ trời mưa gió.
Từng ngày qua
Vẫn đưa em về qua phố
Vẫn trên cao trời mưa lũ
Vẫn tiếng buồn xưa
Ôi bàn tay...
Ai đã....
Dắt em chiều nay?
Đường vào tim em
Bao con sóng
Đẩy tình anh
Xa bến xuân hoa mộng
Trái tim
Em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi
Trái tim mùa đông.....
Đường vào tim
Em ôi băng giá....
Trời mùa đông
Mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa
Mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa
Anh không đến.
Đường vào tim em
Mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối
Đi không thành
Những đêm.. khuya
Mưa buồn một mình
Có khi cho ta
Quên cuộc tình.
Từng cơn mưa
Hắt hiu bên ngoài song thưa
Lắm khi
Mưa làm hồn ta
Nhớ mãi ngày qua
Nhớ con phố xưa
Vẫn âm thầm đợi chờ
Nhớ đôi vai ngoan
Em sợ trời mưa gió.
Từng ngày qua
Vẫn đưa em về qua phố
Vẫn trên cao trời mưa lũ
Vẫn tiếng buồn xưa
Ôi bàn tay...
Ai đã....
Dắt em chiều nay?
Đường vào tim em
Bao con sóng
Đẩy tình anh
Xa bến xuân hoa mộng
Trái tim
Em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi
Trái tim mùa đông.....
Từng cơn mưa
Hắt hiu bên ngoài song thưa
Lắm khi
Mưa làm hồn ta
Nhớ mãi ngày qua
Nhớ con phố xưa
Vẫn âm thầm đợi chờ
Nhớ đôi vai ngoan
Em sợ trời mưa gió.
Từng ngày qua
Vẫn đưa em về qua phố
Vẫn trên cao trời mưa lũ
Vẫn tiếng buồn xưa
Ôi bàn tay...
Ai đã....
Dắt em chiều nay?
Đường vào tim em
Bao con sóng
Đẩy tình anh
Xa bến xuân hoa mộng
Trái tim
Em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi
Trái tim mùa đông.....