Người Tình Mùa Đông

Người Tình Mùa Đông

Lời bài hát Người Tình Mùa Đông

Đóng góp bởi

Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn
Hay đi về vẫn mưa,
Mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên
Lối đi không thành
Những đêm khuya
Mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.
Từng cơn mưa hắt hiu
Bên ngoài sông thưa
Lắm khi mưa làm hồn
Ta nhớ mãi ngày qua.
Nhớ con phố xưa vẫn âm
Thầm đợi chờ nhau,
Nhớ đôi vai ngoan
Em sợ trời mưa gió.
Từng ngày ta vẫn đưa
Em về qua phố
Vẫn chim cao trời mưa lũ,
Vẫn tiếng buồn xưa,
Ôi bàn tay ai đã
Giắt em chiều nay ?
Đường vào tim em bao cơn sóng
Để tình anh sắp
Đến xuân hoa mộng
Trái tim em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi, trái tim mùa đông.
Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn
Hay đi về vẫn mưa,
Mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên
Lối đi không thành
Những đêm khuya
Mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.
Từng cơn mưa hắt hiu
Bên ngoài sông thưa
Lắm khi mưa làm hồn
Ta nhớ mãi ngày qua.
Nhớ con phố xưa vẫn âm
Thầm đợi chờ nhau,
Nhớ đôi vai ngoan
Em sợ trời mưa gió.
Từng ngày ta vẫn đưa
Em về qua phố
Vẫn chim cao trời mưa lũ,
Vẫn tiếng buồn xưa,
Ôi bàn tay ai đã
Giắt em chiều nay ?
Đường vào tim em bao cơn sóng
Để tình anh sắp
Đến xuân hoa mộng
Trái tim em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi, trái tim mùa đông.
Từng cơn mưa hắt hiu
Bên ngoài sông thưa
Lắm khi mưa làm hồn
Ta nhớ mãi ngày qua.
Nhớ con phố xưa vẫn âm
Thầm đợi chờ nhau,
Nhớ đôi vai ngoan
Em sợ trời mưa gió.
Từng ngày ta vẫn đưa
Em về qua phố
Vẫn chim cao trời mưa lũ,
Vẫn tiếng buồn xưa,
Ôi bàn tay ai đã
Giắt em chiều nay ?
Đường vào tim em bao cơn sóng
Để tình anh sắp
Đến xuân hoa mộng
Trái tim em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi, trái tim mùa đông.