Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ

Lời bài hát Người Thương Kẻ Nhớ

Đóng góp bởi

Người còn thương ta không
Nơi đây có kẻ mong chờ
Người còn yêu ta không
Nơi đây có kẻ nhớ hoài
Cuộc tình ngỡ trăm năm
Trôi qua như giấc mộng
Cuộc tình dẫu xa xăm
Riêng tôi vẫn nhớ hoài
Đường về đơn côi
Bơ vơ đi giữa đất trời
Còn mình ta thôi
Qua bao giông bão cuộc đời
Trời làm mưa rơi
Cho tôi thêm nhớ người
Nhẹ giọt mưa ơi
Em tôi ướt vai rồi
Nhớ ngày mình bên nhau
Tình đầu ta trao, lời yêu đậm sâu
Em ơi tình đầu chia phôi
Nghẹn ngào trong tôi
Ngấn lệ tràn bờ môi
Người còn thương ta không
Sau bao vật đổi sao dời
Tình còn đây chưa nguôi
Qua bao tháng đợi năm chờ
Mình đành khóc cho nhau
Nghe tim đau rã rời
Đường tình ngăn đôi
Ta xót xa một đời
Người còn thương ta không
Nơi đây có kẻ mong chờ
Người còn yêu ta không
Nơi đây có kẻ nhớ hoài
Cuộc tình ngỡ trăm năm
Trôi qua như giấc mộng
Cuộc tình dẫu xa xăm
Riêng tôi vẫn nhớ hoài
Đường về đơn côi
Bơ vơ đi giữa đất trời
Còn mình ta thôi
Qua bao giông bão cuộc đời
Trời làm mưa rơi
Cho tôi thêm nhớ người
Nhẹ giọt mưa ơi
Em tôi ướt vai rồi
Nhớ ngày mình bên nhau
Tình đầu ta trao, lời yêu đậm sâu
Em ơi tình đầu chia phôi
Nghẹn ngào trong tôi
Ngấn lệ tràn bờ môi
Người còn thương ta không
Sau bao vật đổi sao dời
Tình còn đây chưa nguôi
Qua bao tháng đợi năm chờ
Mình đành khóc cho nhau
Nghe tim đau rã rời
Đường tình ngăn đôi
Ta xót xa một đời
Mình đành khóc cho nhau
Nghe tim đau rã rời
Đường tình ngăn đôi
Ta xót xa một đời
Mình đành khóc cho nhau
Nghe tim đau rã rời
Đường tình ngăn đôi
Ta xót xa một đời