Người Thứ 3

Người Thứ 3

Lời bài hát Người Thứ 3

Đóng góp bởi

Tình mình như giấc mơ
Bao phút giây thơ mộng
Nơi chốn này,
Tình nhẹ nhàng như áng mây
Anh và em sẽ mãi mãi
Như trời xanh.
Và nụ cười anh với ai
Bên giấc mơ
Gia đình vang tiếng cười,
Rồi
Thật buồn em mới hay
Anh cùng ai
Nay trăm năm tình muôn kiếp !
Thà rằng ngày xưa
Không hề quen
Không đắng đo một nụ cười,
Em đau vì yêu
Đôi mắt cay một chuyện tình.
Thơ ngây hồn nhiên
Với ái ân đầu môi,
Mới biết em là người thứ ba.
Để rồi hôm nay em nhận ra
Em đứng sau một cuộc tình,
Anh trao lời yêu như
Phút giây nào nhẹ nhàng.
Quên đi thật mau
Cô gái anh đã từng yêu,
Cô đơn
Còn đường dài em bước.
Và nụ cười anh với ai
Bên giấc mơ
Gia đình vang tiếng cười,
Rồi
Thật buồn em mới hay
Anh cùng ai
Nay trăm năm tình muôn kiếp !
Thà rằng ngày xưa
Không hề quen
Không đắng đo một nụ cười,
Em đau vì yêu
Đôi mắt cay một chuyện tình.
Thơ ngây hồn nhiên
Với ái ân đầu môi,
Mới biết em là người thứ ba.
Để rồi hôm nay em nhận ra
Em đứng sau một cuộc tình,
Anh trao lời yêu như
Phút giây nào nhẹ nhàng.
Quên đi thật mau
Cô gái anh đã từng yêu,
Cô đơn
Còn đường dài em bước.
Thà rằng ngày xưa
Không hề quen
Không đắng đo một nụ cười,
Em đau vì yêu
Đôi mắt cay một chuyện tình.
Thơ ngây hồn nhiên
Với ái ân đầu môi,
Mới biết em là người thứ ba.
Để rồi hôm nay em nhận ra
Em đứng sau một cuộc tình,
Anh trao lời yêu như
Phút giây nào nhẹ nhàng.
Quên đi thật mau
Cô gái anh đã từng yêu,
Cô đơn
Còn đường dài em bước.
Quên đi thật mau
Cô gái anh đã từng yêu,
Cô đơn
Còn đường dài em bước.