Người Ta Không Yêu Em Đâu

Người Ta Không Yêu Em Đâu

Lời bài hát Người Ta Không Yêu Em Đâu

Đóng góp bởi

Nếu em đã không bằng lòng với
Những gì ta đang có
Thì em hãy quay lưng đi tìm
Hạnh phúc cho riêng mình
Đừng nói thêm lời ngọt ngào làm
Cho tim thêm đau
Vì em đã hết yêu anh từ lâu
Lời nói hôm nào em đã hứa trọn
Kiếp chỉ yêu mình anh
Rồi hôm nay đã theo gió theo mây
Xót xa nghe lòng đau vì chỉ còn
Trong chiêm bao
Phải kết thúc chấm hết kể từ đây
Cuộc sống thăng trầm cũng sẽ
Làm em thay đổi
Em không còn yêu anh như lời
Hứa phút ban đầu
Vật chất xa hoa phù du anh
Chẳng thể cho em được đâu
Vì anh chỉ có trái tim chung tình yêu em
Hạnh phúc nơi xa không người ơi
Khi bên ai em ước mong
Người ta sẽ cho em những thứ em cần
Nhưng người ta không yêu em
Thật lòng đâu em ơi
Một ngày nào đó cũng sẽ bỏ rơi
Em như em rời xa anh
Lời nói hôm nào em đã hứa trọn
Kiếp chỉ yêu mình anh
Rồi hôm nay đã theo gió theo mây
Xót xa nghe lòng đau vì chỉ còn
Trong chiêm bao
Phải kết thúc chấm hết kể từ đây
Cuộc sống thăng trầm cũng sẽ
Làm em thay đổi
Em không còn yêu anh như lời
Hứa phút ban đầu
Vật chất xa hoa phù du anh
Chẳng thể cho em được đâu
Vì anh chỉ có trái tim chung tình yêu em
Hạnh phúc nơi xa không người ơi
Khi bên ai em ước mong
Người ta sẽ cho em những thứ em cần
Nhưng người ta không yêu em
Thật lòng đâu em ơi
Một ngày nào đó cũng sẽ bỏ rơi
Em như em rời xa anh
Cuộc sống thăng trầm cũng sẽ
Làm em thay đổi
Em không còn yêu anh như lời
Hứa phút ban đầu
Vật chất xa hoa phù du anh
Chẳng thể cho em được đâu
Vì anh chỉ có trái tim chung tình yêu em
Hạnh phúc nơi xa không người ơi
Khi bên ai em ước mong
Người ta sẽ cho em những thứ em cần
Nhưng người ta không yêu em
Thật lòng đâu em ơi
Một ngày nào đó cũng sẽ bỏ rơi
Em như em rời xa anh
Nhưng người ta không yêu em
Thật lòng đâu em ơi
Một ngày nào đó cũng sẽ bỏ rơi
Em như em rời xa anh