Người Ta Không Đáp Lại

Người Ta Không Đáp Lại

Lời bài hát Người Ta Không Đáp Lại

Đóng góp bởi

A1: Người ta không đáp lại tình yêu của anh rồi. Đừng hạ thấp chính mình về đây với em thôi Người ta đã có chồng còn lưu luyến làm gì? Kẻ tình si cả đời vốn dĩ chỉ biết tiễn người đi. A2: Một người sau lưng anh/ vẫn dõi theo mỗi ngày Từ ngày anh thích cô ấy đến khi rời tay Một người quan tâm anh Là em là em đấy Nhưng sau tất cả chỉ có em như người say. DK: Có bao giờ anh thương một người Mà người ta không đáp lại tình anh? Nếu như thế anh sẽ chỉ là một kẻ đơn phương Có bao giờ ngoảnh đầu nhìn xem Để thấy sau lưng có em? Chắc không bao giờ anh biết em luôn dõi theo?