Người Ra Đi Vì Đâu

Người Ra Đi Vì Đâu

Xem MV bài hát

Lời bài hát Người Ra Đi Vì Đâu

Đóng góp bởi

Lặng thầm một mình
Đong đếm bao nhiêu u sầu
Đợi chờ một người nay đã xa
Đã đi về đâu.
Yêu nhau làm chi
Để cho lệ tràn ướt mi
Cho đau lòng nhau lúc chia ly
Từng ngày từng ngày
Vẫn ngỡ ta luôn bên người
Giật mình ngồi buồn
Mới biết ta đã không còn em.
Em ơi vì sao
Em lỡ đành lòng bỏ anh
Cho anh nhung nhớ em thật nhiều
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ
Hay tại vì anh đây quá nghèo
Chẳng thể trao về em
Được như lòng em luôn ước mơ
Giấc mơ giàu sang.
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ
Hay tại vì sao em nói đi
Để anh sẽ không đau buồn
Vì yêu em.
Để anh sẽ không đau buồn
Khi mất em
Lặng thầm một mình
Đong đếm bao nhiêu u sầu
Đợi chờ một người nay đã xa
Đã đi về đâu.
Yêu nhau làm chi
Để cho lệ tràn ướt mi
Cho đau lòng nhau lúc chia ly
Từng ngày từng ngày
Vẫn ngỡ ta luôn bên người
Giật mình ngồi buồn
Mới biết ta đã không còn em.
Em ơi vì sao
Em lỡ đành lòng bỏ anh
Cho anh biết nhớ em thật nhiều
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ
Hay tại vì anh đây quá nghèo
Chẳng thể trao về em
Được như lòng em luôn ước mơ
Giấc mơ giàu sang.
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ
Hay tại vì sao em nói đi
Để anh sẽ không đau buồn
Vì yêu em.
Để anh sẽ không đau buồn
Khi mất em
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ
Hay tại vì sao em nói đi
Để anh sẽ không đau buồn
Vì yêu em.
Để anh sẽ không đau buồn
Khi mất em
Để anh sẽ không đau buồn
Vì yêu em.
Để anh sẽ không đau buồn
Khi mất em
Người nói đi hỡi người...