Người Phu Kéo Mo Cau

Người Phu Kéo Mo Cau

Lời bài hát Người Phu Kéo Mo Cau

Đóng góp bởi

Trò chơi thuở bé
Anh ưa kéo mo cau
Chở em quanh ngõ vườn
Cô bé mỹ miều
Cười run run bờ vai
Tay ôm chắc vành mo
Chiếc tàu mo nhỏ bé
Anh giả người phu xe
Hỏi đi đâu bé à
Em trả lời
Nhà em ở cuối thôn
Mo cau anh lại kéo
Làm vui cô khách nghèo
Trò chơi ngày ấy
Theo năm tháng buông xuôi
Giờ em quên mất rồi
Mưa đổ liên hồi
Kỷ niệm xưa mồ côi
Anh lưu luyến đầy vơi
Chiếc tàu mo mòn mỏi
Nay chẳng còn ra chơi
Giờ đây em lấy chồng
May áo hồng
Bỏ cuộc chơi ngóng trông
Mo cau anh một bóng
Ngồi nghe sao thắt lòng
Em ơi em ơi
Chuyện xưa chuyện cũ
Theo gió chiều mênh mông
Khi em sang sông
Làm sao mà biết
Trời tan vì đêm mưa
Em ơi em ơi
Chuyện xưa chuyện cũ
Đâu có ngờ chia ly
Khi em vu quy
Làm sao em chợt nghĩ
Chuyện mo cau đáng gì
Hỏi ai còn nhớ
Tên phu kéo mo cau
Chở rong cô khách nghèo
Nay đã hết rồi
Tuổi thơ tìm đâu
Nghe tan tác bể dâu
Kỷ niệm xưa hờn dỗi
Anh lối mòn chở mo
Thì em xây tiếng cười
Vui với người
Bỏ mặc phu lẻ loi
Ôm mo cau cằn cỗi
Tình bay xa cuối trời
Em ơi em ơi
Chuyện xưa chuyện cũ
Theo gió chiều mênh mông
Khi em sang sông
Làm sao mà biết
Trời tan vì đêm mưa
Em ơi em ơi
Chuyện xưa chuyện cũ
Đâu có ngờ chia ly
Khi em vu quy
Làm sao em chợt nghĩ
Chuyện mo cau đáng gì
Hỏi ai còn nhớ
Tên phu kéo mo cau
Chở rong cô khách nghèo
Nay đã hết rồi
Tuổi thơ tìm đâu
Nghe tan tác bể dâu
Kỷ niệm xưa hờn dỗi
Anh lối mòn chở mo
Thì em xây tiếng cười
Vui với người
Bỏ mặc phu lẻ loi
Ôm mo cau cằn cỗi
Tình bay xa cuối trời
Vui với người
Bỏ mặc phu lẻ loi
Ôm mo cau cằn cỗi
Tình bay xa cuối trời
Vui với người
Bỏ mặc phu lẻ loi
Ôm mo cau cằn cỗi
Tình bay xa cuối trời
Vui với người