Người Nhà Quê

Người Nhà Quê

Lời bài hát Người Nhà Quê

Đóng góp bởi

Chiều làng tôi
Vui mùa lúa thơm bông vàng
Cả thôn đầy ghe câu hò tình tang nhớ ai
Nhìn nàng hái sao lòng anh
Cảm thấy nhớ thương
Chỉ có tấm lòng em gửi anh người nhà quê
Người nhà quê lưng trần
Bán thân trên đồng
Chỉ lo làm ăn hai mùa trời cho nắng mưa
Đợi chờ em mâm trầu cau mai mối sẽ qua
Tia má ưng lòng anh về nhổ mạ cùng em.
Nước tuôn trên đồng
Sóng xô mái nhà đã lờ tình quê
Trời mưa tháng ba
Người nhà quê bớ ai nhớ ai đi xa
Đêm qua mưa dầm lũ tràn vào nhà em
Còn gi đâu tan hoang tiêu điều xác xơ
Ngồi mà mong biết đâu khi nào em về
Con trâu âm thầm
Thương tình cho anh héo hon
Bớ em đâu rồi
Anh đau đớn đây một mình.
Người nhà quê lưng trần
Bán thân trên đồng
Chỉ lo làm ăn hai mùa trời cho nắng mưa
Đợi chờ em mâm trầu cau mai mối sẽ qua
Tia má ưng lòng anh về nhổ mạ cùng em.
Nước tuôn trên đồng
Sóng xô mái nhà đã lờ tình quê
Trời mưa tháng ba
Người nhà quê bớ ai nhớ ai đi xa
Đêm qua mưa dầm lũ tràn vào nhà em
Còn gi đâu tan hoang tiêu điều xác xơ
Ngồi mà mong biết đâu khi nào em về
Con trâu âm thầm
Thương tình cho anh héo hon
Bớ em đâu rồi
Anh đau đớn đây một mình.
Bớ em đâu rồi
Anh đau đớn đây một mình.