Người Ngoài Phố

Người Ngoài Phố

Lời bài hát Người Ngoài Phố

Đóng góp bởi

Người đi đi ngoài phố
Chiều nắng tắt bên sông
Người đi đi ngoài phố
Bóng dáng xưa mịt mù
Thành ghế đá chiều công viên
Ngày xưa, ngày xưa
Ngày xưa đã hết rồi
Người đi đi ngoài phố
Chừng bỡ ngỡ bơ vơ
Người đi đi ngoài phố
Mấy dấu chân lạc loài
Hình bóng cũ người yêu ơi
Còn đâu, còn đâu
Tình duyên đã lỡ rồi
Thôi chia tay nhau từ đây
Nghe nước mắt vây quanh
Biết lỡ yêu đương
Sẽ đau thương suốt cả một đời
Nhưng mấy khi tình đầu
Kết thành duyên mơ ước
Mấy khi tình đầu
Kết trọn mộng đâu anh
Xin từ giã
đường phố trắng mưa mau
Làm chim bay mỏi cánh
Nước mắt đêm tạ từ
Thành phố cũ người yêu xưa
Còn đâu, còn đâu
Giờ đây xin giã từ
Người đi đi ngoài phố
Chừng bỡ ngỡ bơ vơ
Người đi đi ngoài phố
Mấy dấu chân lạc loài
Hình bóng cũ người yêu xưa
Còn đâu, còn đâu
Tình duyên đã lỡ rồi
Thôi chia tay nhau từ đây
Nghe nước mắt vây quanh
Biết lỡ yêu đương
Sẽ đau thương suốt cả một đời
Nhưng mấy khi tình đầu
Kết thành duyên mơ ước
Mấy khi tình đầu
Kết trọn mộng đâu anh
Xin từ giã
đường phố trắng mưa mau
Làm chim bay mỏi cánh
Nước mắt đêm tạ từ
Thành phố cũ người yêu xưa
Còn đâu, còn đâu
Giờ đây xin giã từ
Thành phố cũ người yêu xưa
Còn đâu, còn đâu
Giờ đây xin giã từ