Người Mai Dịch Cô Đơn

Người Mai Dịch Cô Đơn

Lời bài hát Người Mai Dịch Cô Đơn

Đóng góp bởi

Buồn là một góc phố
Nơi ta ngủ quên
Cô đơn cô đơn trong muộn phiền
Buồn là vài con số
Anh lưu từ lâu
Nhưng em không buồn nhấc máy
Dịu dàng ngày nắng trôi
Em dịu dàng về bên anh
Đôi khi em tự hỏi con tim mình
Dù đau đớn dù say mê
Dù yêu đương dài lê thê
Anh thương em bao ngày xót xa
Dịu dàng ngày nắng trôi
Em dịu dàng về bên anh
Đôi khi em tự hỏi con tim mình
Dù đau đớn dù say mê
Dù yêu đương dài lê thê
Anh thương em bao ngày xót xa
Buồn là màu khói thuốc
Anh mang thật sâu
Chơi vơi như là trên mây ngàn
Tình tìm đâu cho hết
Yêu thương từ ai
Đôi khi em lạc mình trong nắng mai
Dịu dàng ngày nắng trôi
Em dịu dàng về bên anh
Đôi khi em tự hỏi con tim mình
Dù đau đớn dù say mê
Dù yêu đương dài lê thê
Anh thương em bao ngày xót xa
Buồn là một góc phố
Nơi ta ngủ quên
Cô đơn cô đơn trong muộn phiền
Buồn là vài con số
Anh lưu từ lâu
Nhưng anh không buồn nhấc máy