Người Dưng Khác Họ

Người Dưng Khác Họ

Lời bài hát Người Dưng Khác Họ

Đóng góp bởi

Anh không thể quên sao, bao câu nói hôm nào Giờ mình anh cô lẽ, mái tranh nghèo mặn nồng gối chăng Em nỡ bước sang sông, còn anh hiêu hắt một mình Buồn dây bầu cũng héo Cớ sao mình lại còn héo theo Anh không biết do sao, biết trách ai bây giờ Đời thay đen đổi trắng Nhìn lại mình nghèo rớt mồng tơi Xưa em nói yêu tôi, không mơ chi sang giàu Đời đâu nào ai biết Lòng người thay đổi, em bước đi rồi Ngày nào ai nói, ở mãi bên nhau Cớ sao bây giờ, một mình lẽ sầu ước mi Thà rằng không hứa, hứa sao cho vừa Tháng ngay quạnh hiêu, u sầu Ngận ngùi mình ên Lời nào ai nói, làm nhói tim tôi Hỏi sao ông trời, đành lòng chia cách đôi ta Bận lòng chi nữa, hãy cố quên đi Cuộc tình chia ly Một người ra đi, một người tình si Chiều buồn ra nhánh sông Nghe tu hú gọi bầy Trách người dưng khác họ Sao đem lòng nhớ thương