Người Đến Từ Triều Châu

Người Đến Từ Triều Châu

Lời bài hát Người Đến Từ Triều Châu

Đóng góp bởi

Dù đi đến, nơi nào
Cũng nhớ quê nhà
Định mệnh kia,
Chẳng làm bối rối lòng ta
Nào ta hãy nắm tay nhau
Và hùng dũng đi
Trong cuộc đời
Đầy sương gió chẳng chút
Lo lắng khi mình có nhau.
Đường ta đi gian nan từng
Bước vẫn đi hiên ngang
Và trong trái tim ta
Mặt trời sáng soi
Dám yêu, dám liều
Dám vượt hết
Tất cả để thành công.
Lòng ta chẳng đổi thay
Phía trước quyết tiến lên
Muôn đời, xứng danh Triều Châu.
Dù đi đến, nơi nào
Cũng nhớ quê nhà
Định mệnh kia,
Chẳng làm bối rối lòng ta
Nào ta hãy nắm tay nhau
Và hùng dũng đi
Trong cuộc đời
Đầy sương gió chẳng chút
Lo lắng khi mình có nhau.
Đường ta đi gian nan từng
Bước vẫn đi hiên ngang
Và trong trái tim ta
Mặt trời sáng soi
Dám yêu, dám liều
Dám vượt hết
Tất cả để thành công.
Lòng ta chẳng đổi thay
Phía trước quyết tiến lên
Muôn đời, xứng danh Triều Châu.
Dù đi đến, nơi nào
Cũng nhớ quê nhà
Định mệnh kia,
Chẳng làm bối rối lòng ta
Nào ta hãy nắm tay nhau
Và hùng dũng đi
Trong cuộc đời
Đầy sương gió chẳng chút
Lo lắng khi mình có nhau.
Đường ta đi gian nan từng
Bước vẫn đi hiên ngang
Và trong trái tim ta
Mặt trời sáng soi
Dám yêu, dám liều
Dám vượt hết
Tất cả để thành công.
Lòng ta chẳng đổi thay
Phía trước quyết tiến lên
Muôn đời, xứng danh Triều Châu.
Muôn đời, xứng danh Triều Châu. X2