Người Đâu Hay

Người Đâu Hay

Lời bài hát Người Đâu Hay

Đóng góp bởi

Tưởng đâu lúc
Bóng anh đi rồi
Thì em sẽ quên được anh
Tưởng thời gian
Sẽ xoá đi dần
Những năm tháng có nhau
Tưởng đâu sẽ có ai thay người
Cùng em sớt chia buồn vui
Tưởng thế thôi
Nhưng đâu có ngờ
Nhớ anh đến vô bờ
Người đâu hay
Vì em còn yêu
Người đâu hay
Vì yêu mình anh
Mà trái tim em vỡ tan tành
Từng đêm trôi mình em lệ rơi
Giọt lệ như giọt mưa buồn rơi
Ướt đầm đìa chăn gối
Người đâu hay vì anh mà thôi
Từ lâu em nào đâu được vui
Vì bóng anh nay đã xa vời
Người yêu ơi về đây được không
Đừng để em phải đau phải mong
Giữa lạnh lùng…
Tưởng đâu lúc
Bóng anh đi rồi
Thì em sẽ quên được anh
Tưởng thời gian
Sẽ xoá đi dần
Những năm tháng có nhau
Tưởng đâu sẽ có ai thay người
Cùng em sớt chia buồn vui
Tưởng thế thôi
Nhưng đâu có ngờ
Nhớ anh nhớ đến vô bờ
Người đâu hay
Vì em còn yêu
Người đâu hay
Vì yêu mình anh
Mà trái tim em vỡ tan tành
Từng đêm trôi mình em lệ rơi
Giọt lệ như giọt mưa buồn rơi
Ướt đầm đìa chăn gối
Người đâu hay vì anh mà thôi
Từ lâu em nào đâu được vui
Vì bóng anh nay đã xa vời
Người yêu ơi về đây được không
Đừng để em phải đau phải mong
Giữa lạnh lùng…
Người đâu hay
Vì em còn yêu
Người đâu hay
Vì yêu mình anh
Mà trái tim em vỡ tan tành
Từng đêm trôi mình em lệ rơi
Giọt lệ như giọt mưa buồn rơi
Ướt đầm đìa gối chăn
Người đâu hay vì anh mà thôi
Từ lâu em nào đâu được vui
Vì bóng anh nay đã xa vời
Người yêu ơi về đây được không
Đừng để em phải đau phải mong
Giữa lạnh lùng…
Người yêu ơi về đây được không
Đừng để em phải đau phải mong
Giữa lạnh lùng…