Người Đang Làm Trời Đang Nhìn

Người Đang Làm Trời Đang Nhìn

Lời bài hát Người Đang Làm Trời Đang Nhìn

Đóng góp bởi

Dòng đời thật buồn,trái ngang vô thường,người yêu chê tôi trắng tay,bỏ đi mất rồi,cuộc đời thật chán,bạn bè phủ phàng,đổi lấy những tháng ngày hoang mang lang thang trên phố một mình,bạn tôi đâu,người yêu đâu,người yêu đâu,sao bỏ tôi,có phải chăng là vì lợi danh,ngày nào còn tình nghĩa anh em,khi xa cơ mới biết đâu là bạn,người yêu tôi chỉ đến với tôi,khi huy hoàng phủ phàng hôm nay, ĐK: Đành thôi cất đức vài một cuộc tình thì có sao đâu,sóng ở đời đừng để nợ đời người đời chê bai,mười năm sau khi ta gặp nhau thì chưa chất ai hơn ai,đừng nên khinh đừng khi đừng hơn thua người khác,giàu sang gấp vóc lụa là rồi cũng về hoang xa,sóng ở đời người giàu người nghèo ai củng điều bôn ba,người đang làm,trời đang nhìn,hảy quý thương nhau ,sẽ biết đi về đâu...