Người Đàn Ông Không Bướm Hoa

Người Đàn Ông Không Bướm Hoa

Lời bài hát Người Đàn Ông Không Bướm Hoa

Đóng góp bởi

Từ đầu trên xóm dưới
ai cũng nói tôi bướm hoa
Nhiều người con gái chê
sao tôi điêu tôi lọc lừa
Em chớ mà tin
em chớ mà nghe
Người đời hay thắc mắc
em vẫn thích tôi lẽ chi
Người đời luôn bảo em
em yêu tôi em dại khờ
Họ muốn mình chia tay
họ muốn mình xa nhau
Rằng tôi không xứng
không hợp với em đâu
Vì là đàn ông
tôi sẽ không như thế đâu
em đừng quá quan tâm
Mặc kệ người ta
tại vì người ta ganh ghét
Người ta muốn
tình mình phải cách xa
Vì là đàn ông
tôi sẽ không bay bướm đâu
em đừng có lo chi
Chỉ một mình em
chỉ một mình em muôn kiếp
rồi người ta sẽ biết
Tôi không phải
là người bướm hoa
Từ đầu trên xóm dưới
ai cũng nói tôi bướm hoa
Nhiều người con gái chê
sao tôi điêu tôi lọc lừa
Em chớ mà tin
em chớ mà nghe
Người đời hay thắc mắc
em vẫn thích tôi lẽ chi
Người đời luôn bảo em
em yêu tôi em dại khờ
Họ muốn mình chia tay
họ muốn mình xa nhau
Rằng tôi không xứng
không hợp với em đâu
Vì là đàn ông
tôi sẽ không như thế đâu
em đừng quá quan tâm
Mặc kệ người ta
tại vì người ta ganh ghét
Người ta muốn
tình mình phải cách xa
Vì là đàn ông
tôi sẽ không bay bướm đâu
em đừng có lo chi
Chỉ một mình em
chỉ một mình em muôn kiếp
rồi người ta sẽ biết
Tôi không phải
là người bướm hoa
Vì là đàn ông
tôi sẽ không như thế đâu
em đừng quá quan tâm
Mặc kệ người ta
tại vì người ta ganh ghét
Người ta muốn
tình mình phải cách xa
Vì là đàn ông
tôi sẽ không bay bướm đâu
em đừng có lo chi
Chỉ một mình em
chỉ một mình em muôn kiếp
rồi người ta sẽ biết
Tôi không phải
là người bướm hoa