Người Đàn Ông Chân Thật

Người Đàn Ông Chân Thật

Lời bài hát Người Đàn Ông Chân Thật

Đóng góp bởi

Kiếp con người không như
Người ta ước mong
Mà sống thiếu đi tình yêu
Hám danh lợi thù oán nhau để rồi khổ đau
Hãy yêu người như chính ta yêu mình
Để ngày mai sướng vui được nhiều
Sống ở đời chớ dối gian làm chi
Rồi ngày sau cũng về với cát bụi
Tôi không thích ai lừa dối
Tôi sao em cứ mãi vui đùa
Vì trong đời tôi chưa được yêu thiết tha
Người hãy chỉ tôi đâu là
Yêu đâu là lối đi thật lòng
Trời sẽ ban ơn cho những ai
Biết yêu thật thà
Dù buồn ai giận ai hờn ai
Hãy cố gắng mở rộng trái tim
Ta sẽ thêm yêu đời
Còn nếu không yêu em
Chớ tin những ai bên cạnh
Đừng vì ham lợi danh giàu sang
Người đàn ông chân thật
Của em hơn biết bao nhiêu người
Kiếp con người không như
Người ta ước mong
Mà sống thiếu đi tình yêu
Hám danh lợi thù oán nhau để rồi khổ đau
Hãy yêu người như chính ta yêu mình
Để ngày mai sướng vui được nhiều
Sống ở đời chớ dối gian làm chi
Rồi ngày sau cũng về với cát bụi
Tôi không thích ai lừa dối
Tôi sao em cứ mãi vui đùa
Vì trong đời tôi chưa được yêu thiết tha
Người hãy chỉ tôi đâu là
Yêu đâu là lối đi thật lòng
Trời sẽ ban ơn cho những ai
Biết yêu thật thà
Dù buồn ai giận ai hờn ai
Hãy cố gắng mở rộng trái tim
Ta sẽ thêm yêu đời
Còn nếu không yêu em
Chớ tin những ai bên cạnh
Đừng vì ham lợi danh giàu sang
Người đàn ông chân thật
Của em hơn biết bao nhiêu người
Trời sẽ ban ơn cho những ai
Biết yêu thật thà
Dù buồn ai giận ai hờn ai
Hãy cố gắng mở rộng trái tim
Ta sẽ thêm yêu đời
Còn nếu không yêu em
Chớ tin những ai bên cạnh
Đừng vì ham lợi danh giàu sang
Người đàn ông chân thật
Của em hơn biết bao nhiêu người