Người Đã Như Mơ

Người Đã Như Mơ

Lời bài hát Người Đã Như Mơ

Đóng góp bởi

Ngày xưa quen nhau
Bên đường trăm hoa nở mau
Ngày nay xa nhau hoa
Vừa khép cánh ban đầu
Người ngỡ gặp nhau
Như duyên kiếp đưa ta vào
Chiều rơi về đâu
Ngày xưa quen nhau
Anh vừa biết dăm ước mơ
Bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thờ
Tình mới vừa đôi môi
E ấp câu mong chờ
Người đã như mơ
Tiếng hát tiếng cười
Còn đâu đó trong đêm nay
Gió rét có về lòng người
Có lắm chua cay
Ta như con thuyền
Ngược xuôi đi đó đây
Tìm em nào thấy
Lối cũ có còn chiều loang
Nắng hay mưa rơi
Bến cũ có còn người
Lặng đứng ngắm ra khơi
Hay ra đi rồi
Biền biệt xa xa khắp nơi
Cho mộng qua đời
Ngày xưa quen nhau ngỡ
Đời mãi mãi có nhau
Ngày nay xa nhau âm thầm
Nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu đêm nay
Gió mưa dãi dầu
Người ở nơi đâu
Tìm nhau trong mơ
Trong lời ca trong tiếng tơ
Tìm trong đêm mưa
Trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp không mong chờ
Người đã như mơ
Tiếng hát tiếng cười
Còn đâu đó trong đêm nay
Gió rét có về lòng người
Có lắm chua cay
Ta như con thuyền
Ngược xuôi đi đó đây
Tìm em nào thấy
Lối cũ có còn chiều loang
Nắng hay mưa rơi
Bến cũ có còn người
Lặng đứng ngắm ra khơi
Hay ra đi rồi
Biền biệt xa xa khắp nơi
Cho mộng qua đời
Ngày xưa quen nhau ngỡ
Đời mãi mãi có nhau
Ngày nay xa nhau âm thầm
Nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu đêm nay
Gió mưa dãi dầu
Người ở nơi đâu
Tìm nhau trong mơ
Trong lời ca trong tiếng tơ
Tìm trong đêm mưa
Trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp không mong chờ
Người đã như mơ
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp không mong chờ
Người đã như mơ