Người Đã Như Mơ

Người Đã Như Mơ

Lời bài hát Người Đã Như Mơ

Đóng góp bởi

Ngày xưa quen nhau
Bên đường vắng
Hoa nở mau.
Ngày nay xa nhau
Hoa vừa khép
Cánh ban đầu.
Người ngỡ gặp nhau
Như duyên kiếp
Đưa ta vào
Chiều rơi về đâu.
Ngày xưa quen nhau
Em vừa biết dăm ước mơ.
Bờ vai ngây thơ
Ôm làn tóc rối ơ thờ.
Tình mới vừa đôi môi
E ấp câu mong chờ
Người đã như... mơ
Tiếng hát tiếng cười
Còn đâu đó
Trong đêm nay.
Gió rét có về
Lòng người có lắm chua cay.
Ta như con thuyền
Còn ngược xuôi đi đó đây
Tìm anh nào... thấy.
Lối cũ có còn
Chiều loang nắng
Hay mưa rơi.
Bến cũ có còn
Người lặng đứng
Ngắm ra khơi.
Hay ra đi rồi
Biền biệt xa
Xa khắp nơi
Cho mộng qua... đời.....
Ngày xưa quen nhau
Ngỡ đời mãi mãi có nhau.
Ngày nay xa nhau
Âm thầm nước vẫn qua cầu.
Người hỡi về đâu
Đêm nay gió mưa
Giăng sầu
Người ơi về đâu.
Tìm nhau trong mơ
Trong lời ca trong tiếng thơ.
Tìm trong đêm mưa
Trong ngày nắng cháy xa mờ.
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp
Không mong chờ
Người đã như... mơ....
Tiếng hát tiếng cười
Còn đâu đó
Trong đêm nay.
Gió rét có về
Lòng người có lắm chua cay.
Ta như con thuyền
Còn ngược xuôi đi đó đây
Tìm anh nào thấy.
Lối cũ có còn
Chiều loang nắng
Hay mưa rơi.
Bến cũ có còn
Người lặng đứng
Ngắm ra khơi.
Hay ra đi rồi
Biền biệt xa
Xa khắp nơi
Cho mộng qua... đời.....
Ngày xưa quen nhau
Ngỡ đời mãi mãi có nhau.
Ngày nay xa nhau
Âm thầm nước vẫn qua cầu.
Người hỡi về đâu
Đêm nay gió mưa
Giăng sầu
Người ơi về... đâu.
Tìm nhau trong mơ
Trong lời ca trong tiếng thơ.
Tìm trong đêm mưa
Trong ngày nắng cháy xa mờ.
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp
Không mong chờ
Người đã như... mơ....
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp
Không mong chờ
Người đã như... mơ....
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp
Không mong chờ
Người đã như... mơ....
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp
Không mong chờ
Người đã như... mơ....