Người Đã Như Mơ

Người Đã Như Mơ

Lời bài hát Người Đã Như Mơ

Đóng góp bởi

Ngày xưa quen nhau bên đường vắng hoa nở mau
Ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu.
Người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào
Chiều rơi về đâu ?
Ngày xưa quen nhau Em vừa biết rằng ước mơ
Bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thờ
Tình mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ
Người đã như mơ...
Tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay.
Gió rét có về lòng người có lắm chua cay.
Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây
Tìm Anh nào thấy !
Lối cũ có còn chiều hoang nắng hay mưa rơi
Bến cũ có còn Người lặng đứng ngắm mưa rơi
Hay ra đi rồi biền biệt xa xa khắp nơi
Cho mộng qua Đời...
Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau
Ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu
Người ơi về đâu ?
Tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ
Tìm nhau trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau như duyên kiếp không mong chờ
NGƯỜI ĐÃ NHƯ MƠ . . . . . . . . .
Tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay.
Gió rét có về lòng người có lắm chua cay.
Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây
Tìm Anh nào thấy !
Lối cũ có còn chiều hoang nắng hay mưa rơi
Bến cũ có còn Người lặng đứng ngắm mưa rơi
Hay ra đi rồi biền biệt xa xa khắp nơi
Cho mộng qua Đời...
Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau
Ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu
Người ơi về đâu ?
Tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ
Tìm nhau trong đêm mưa trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau như duyên kiếp không mong chờ
NGƯỜI ĐÃ NHƯ MƠ . . . . . . . . .
Người vẫn tìm nhau như duyên kiếp không mong chờ
NGƯỜI ĐÃ NHƯ MƠ . . . . . . . . .
Người vẫn tìm nhau như duyên kiếp không mong chờ