Người Đã Như Mơ

Người Đã Như Mơ

Lời bài hát Người Đã Như Mơ

Đóng góp bởi

Ngày xưa quen nhau
Bên đường vắng hoa nở mau
Ngày nay xa nhau
Hoa vừa khép cánh ban đầu
Người ngỡ gặp nhau
Như duyên kiếp đưa ta vào
Chiều rơi về đâu
Ngày xưa quen nhau
Em vừa biết dăm ước mơ
Bờ vai ngây thơ
Ôm làn tóc rối ơ thờ
Tình mới vừa đôi môi
E ấp câu mong chờ
Người đã như mơ
Tiếng hát tiếng cười
Còn đâu đó trong đêm nay
Gió rét có về
Lòng người có lắm chua cay
Ta như con thuyền
Còn ngược xuôi đi đó đây
Tìm anh nào thấy
Lối cũ có còn
Chiều loang nắng hay mưa rơi
Bến cũ có còn người
Lặng đứng ngắm ra khơi
Hay ra đi rồi
Biền biệt xa xa khắp nơi
Cho mộng qua đời
Ngày xưa quen nhau
Ngỡ đời mãi mãi có nhau
Ngày nay xa nhau
Âm thầm nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu
Đêm nay gió mưa giăng sầu
Người ơi về đâu
Tìm nhau trong mơ
Trong lời ca trong tiếng thơ
Tìm nhau trong mơ
Trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp không mong chờ
Người đã như mơ
Tiếng hát tiếng cười
Còn đâu đó trong đêm nay
Gió rét có về
Lòng người có lắm chua cay
Ta như con thuyền
Còn ngược xuôi đi đó đây
Tìm anh nào thấy
Lối cũ có còn
Chiều loang nắng hay mưa rơi
Bến cũ có còn người
Lặng đứng ngắm ra khơi
Hay ra đi rồi
Biền biệt xa xa khắp nơi
Cho mộng qua đời
Ngày xưa quen nhau
Ngỡ đời mãi mãi có nhau
Ngày nay xa nhau
Âm thầm nước vẫn qua cầu
Người hỡi về đâu
Đêm nay gió mưa giăng sầu
Người ơi về đâu
Tìm nhau trong mơ
Trong lời ca trong tiếng thơ
Tìm nhau trong mơ
Trong ngày nắng cháy xa mờ
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp không mong chờ
Người đã như mơ
Người vẫn tìm nhau
Trong duyên kiếp không mong chờ
Người đã như mơ