Người Chồng Xa Xứ

Người Chồng Xa Xứ

Lời bài hát Người Chồng Xa Xứ

Đóng góp bởi

Cây lúa xanh ngày anh xa xứ
Cây lúa vàng em chín
Tháng cưu mang
Ngày anh đi em đang tuổi xuân thì
Đến nay con khờ hỏi mẹ cha đâu
Xa bấy lâu lòng anh luôn nhớ
Em mãi chờ như cây lúa đợi mưa
Nhìn con thơ nghe nức nở trong lòng
Thương con én bay trên đồng
Càng nhớ mong anh
Anh đi xa xứ lâu rồi
Anh đi xa xứ lòng đau đớn lòng
Vì miếng ăn nên để anh xa xứ
Nước mắt lưng tròng
Chảy ngược vào tim
Anh đi luôn nhớ quê mình
Anh đi luôn nhớ
Tình yêu chúng mình
Vì cớ sao anh đành tâm đi mãi
Có biết quê nhà vợ mình gieo neo
Thương đứa con khờ hỏi hoài về cha
Cây lúa xanh ngày anh xa xứ
Cây lúa vàng em chín
Tháng cưu mang
Ngày anh đi em đang tuổi xuân thì
Đến nay con khờ hỏi mẹ cha đâu
Xa bấy lâu lòng anh luôn nhớ
Em mãi chờ như cây lúa đợi mưa
Nhìn con thơ nghe nức nở trong lòng
Thương con én bay trên đồng
Càng nhớ mong anh
Anh đi xa xứ lâu rồi
Anh đi xa xứ lòng đau đớn lòng
Vì miếng ăn nên để anh xa xứ
Nước mắt lưng tròng
Chảy ngược vào tim
Anh đi luôn nhớ quê mình
Anh đi luôn nhớ
Tình yêu chúng mình
Vì cớ sao anh đành tâm đi mãi
Có biết quê nhà vợ mình gieo neo
Thương đứa con khờ hỏi hoài về cha
Người đi xa mà lòng chẳng xa
Biết đâu mà ngờ
Cái lòng dạ người ta
Dù hôm nay dẫu tình đã phai
Em vẫn mong chờ
Ngày anh trở về