Người Ấy và Tôi Em Chọn Ai

Người Ấy và Tôi Em Chọn Ai

Lời bài hát Người Ấy và Tôi Em Chọn Ai

Đóng góp bởi

Một tình yêu đã vụt xa
Khi bao ngày qua
Tôi đã nhận ra
Em đã không như là tôi
Một tình yêu đã dần trôi con tim lẻ loi
Đến lúc biết em phải ra đi
Giọt lẹ hoen cay bờ mi
Ai mong đợi chi
Con tim ai cũng sẽ phải một lần đổi thay
Kể từ đây em là em tôi sẽ là tôi
Em cứ bước đi con đường em
Đường em đi đi giờ đây
Do em chọn lấy
Xin em từ đây đừng tìm đến tôi làm chi
Dù ngày sau ra làm sao
Chẳng liên quan gì nhau
Em đừng về đây và như thế
Tôi chẳng biết tôi chẳng nghe
Tôi chẳng thấy
Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau
Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi
Vì tôi chỉ có em tôi không là giấc mơ
Giấc mơ đời em được hạnh phúc
Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi
Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi
Người ấy và chính tôi
Trong cuộc tình chúng ta
Em phải nhận ra một người thôi
Em chọn yêu
Một tình yêu đã vừa xa
Khi bao ngày qua
Tôi đã nhận ra
Em đã không như là tôi
Một tình yêu đã dần trôi con tim lẻ loi
Đến lúc biết em phải ra đi
Giọt lẹ hoen cay bờ mi
Ai mong đợi chi
Con tim ai cũng sẽ phải một lần đổi thay
Kể từ đây em là em tôi sẽ là tôi
Em cứ bước đi con đường em
Đường em đi đi giờ đây
Do em chọn lấy
Xin em từ nay đừng tìm đến tôi làm chi
Dù ngày sau ra làm sao
Chẳng liên quan gì nhau
Em đừng về đây và như thế
Tôi chẳng biết tôi chẳng nghe
Tôi chẳng thấy
Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau
Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi
Vì tôi chỉ có em tôi không là giấc mơ
Giấc mơ đời em được hạnh phúc
Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi
Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi
Người ấy và chính tôi
Trong cuộc tình chúng ta
Em phải nhận ra một người thôi
Em chọn yêu
Ở bên người ấy em sẽ không buồn đau
Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi
Vì tôi chỉ có em tôi không là giấc mơ
Giấc mơ đời em được hạnh phúc
Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi
Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi
Người ấy và chính tôi
Trong cuộc tình chúng ta
Em phải nhận ra một người thôi
Em chọn yêu