Người Ấy Và Tôi Em Phải Chọn

Người Ấy Và Tôi Em Phải Chọn

Lời bài hát Người Ấy Và Tôi Em Phải Chọn

Đóng góp bởi

Một tình yêu đã vượt xa
Khi bao ngày qua
Tôi đã nhận ra em đã không như là tôi
Một tình yêu đang dần trôi
Con tim lẻ loi
Đến lúc biết em phải ra đi
Giọt lệ hoen cay bờ mi
Ai mong đợi chi
Con tim ai cũng sẽ phải
Một lần đổi thay
Kể từ đây em là em
Tôi sẽ là tôi
Em cứ bước đi con đường em
Đường em đi đi giờ đây
Do em chọn lấy xin em từ đây
Đừng tìm đến tôi làm chi
Dù ngày sau ra làm sao
Chẳng liên quan gì nhau
Em đừng về đây và như thế
Tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe
Tôi chẳng thấy
Ở bên người ấy
Em sẽ không buồn đau
Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi
Vì tôi chỉ có em
Tôi không là giấc mơ
Giấc mơ đời em được hạnh phúc
Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi
Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi.
Người ấy và chính tôi
Trong cuộc tình chúng ta
Em phải nhận ra một người thôi.
Em chọn yêu.
Một tình yêu đã vượt xa
Khi bao ngày qua
Tôi đã nhận ra em đã không như là tôi
Một tình yêu đang dần trôi
Con tim lẻ loi
Đến lúc biết em phải ra đi
Giọt lệ hoen cay bờ mi
Ai mong đợi chi
Con tim ai cũng sẽ phải
Một lần đổi thay
Kể từ đây em là em
Tôi sẽ là tôi
Em cứ bước đi con đường em
Đường em đi đi giờ đây
Do em chọn lấy xin em từ đây
Đừng tìm đến tôi làm chi
Dù ngày sau ra làm sao
Chẳng liên quan gì nhau
Em đừng về đây và như thế
Tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe
Tôi chẳng thấy
Ở bên người ấy
Em sẽ không buồn đau
Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi
Vì tôi chỉ có em
Tôi không là giấc mơ
Giấc mơ đời em được hạnh phúc
Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi
Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi.
Người ấy và chính tôi
Trong cuộc tình chúng ta
Em phải nhận ra một người thôi.
Em chọn yêu.
Ở bên người ấy
Em sẽ không buồn đau
Ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi
Vì tôi chỉ có em
Tôi không là giấc mơ
Giấc mơ đời em được hạnh phúc
Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi
Ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi.
Người ấy và chính tôi
Trong cuộc tình chúng ta
Em phải nhận ra một người thôi.
Em chọn yêu.