Ngước Mắt Nhìn Đời

Ngước Mắt Nhìn Đời

Lời bài hát Ngước Mắt Nhìn Đời

Đóng góp bởi

Lặng nhìn dòng đời
Đua nhau bon chen
Vì chữ tiền
Bạn bè sa ngã
Yêu thương phôi phai
Cũng bởi tiền
Sông có khi đục trong
Cũng giống như con người
Dù thất thế
Nhưng đâu chắc mãi
Không giàu sang
Đừng nhìn một người
Đang trong nguy nan
Mà xem thường
Rồi ngày mai sau
Chưa ai hơn ai
Nhớ nhé bạn
Ai có qua cuộc chơi
Mới hiểu ra sự đời
Cuộc đời ai cũng có
Những khi cơ hàn thôi
Người bạn thân
Trong cơn nguy nan
Ta là ai
Cho tôi xin
Cám ơn bạn suốt đời
Còn người cười chê
Trong cơn nguy nan
Ta là ai
Thì ta nhớ
Để rồi một ngày
Mình đổi khác
Đời có mấy ai
Không qua nguy nan
Mới giàu sang
Vì có mấy ai
Sinh ra trong
Nhung gấm lụa là
Ta hãy thương đời ta
Cố vươn mình bạn nhé
Rồi tương lai mai sau
Từng bước lên cao
Cuộc sống ganh đua
Hơn thua giúp ta
Kiên cường hơn
Đừng trách ông trời
Không cho ta
May mắn ở đời
Cũng do ta mà thôi
Chớ trách một ai khác
Trời sẽ ban yêu thương
Cho ai biết vươn lên
Sẽ thành công
Đừng nhìn một người
Đang trong nguy nan
Mà xem thường
Rồi ngày mai sau
Chưa ai hơn ai
Nhớ nhé bạn
Ai có qua cuộc chơi
Mới hiểu ra sự đời
Cuộc đời ai cũng có
Những khi cơ hàn thôi
Người bạn thân
Trong cơn nguy nan
Ta là ai
Cho tôi xin
Cám ơn bạn suốt đời
Còn người cười chê
Trong cơn nguy nan
Ta là ai
Thì ta nhớ
Để rồi một ngày
Mình đổi khác
Đời có mấy ai
Không qua nguy nan
Mới giàu sang
Vì có mấy ai
Sinh ra trong
Nhung gấm lụa là
Ta hãy thương đời ta
Cố vươn mình bạn nhé
Rồi tương lai mai sau
Từng bước lên cao
Cuộc sống ganh đua
Hơn thua giúp ta
Kiên cường hơn
Đừng trách ông trời
Không cho ta
May mắn ở đời
Cũng do ta mà thôi
Chớ trách một ai khác
Trời sẽ ban yêu thương
Cho ai biết vươn lên
Sẽ thành công
Đời có mấy ai
Không qua nguy nan
Mới giàu sang
Vì có mấy ai
Sinh ra trong
Nhung gấm lụa là
Ta hãy thương đời ta
Cố vươn mình bạn nhé
Rồi tương lai mai sau
Từng bước lên cao
Cuộc sống ganh đua
Hơn thua giúp ta
Kiên cường hơn
Đừng trách ông trời
Không cho ta
May mắn ở đời
Cũng do ta mà thôi
Chớ trách một ai khác
Trời sẽ ban yêu thương
Cho ai biết vươn lên
Sẽ thành công
Cũng do ta mà thôi
Chớ trách một ai khác
Trời sẽ ban yêu thương
Cho ai biết vươn lên
Sẽ thành công