Ngựa Ô Thương Nhớ (Remix)

Ngựa Ô Thương Nhớ (Remix)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ngựa Ô Thương Nhớ (Remix)

Đóng góp bởi

Đêm phương nam nằm nghe
Dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu ơ
Nửa đêm bão giông
Đêm phương nam
Nằm nghe đường xa vó ngựa
Nghe từ thuở hồng hoang
Ngựa qua bến sông
Đêm phương nam nhìn lên
Mây bay khói toả nhìn hòn đá lăn
Nghiêng nghiêng
Nghiêng nghiêng câu ca dao
Nghiêng nghiêng mái chèo
Dưới bóng cây bóng ngô đồng
Có con ngựa dừng chân
Có hai người yêu nhau
Khớp khớp khớp
Khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
Đất nước có bao bài ca
Tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau mãi mãi
Nhớ tiếng vó
Khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm vang mãi tiếng vó
Có bao chàng trai về nơi đồng xanh
Ngựa anh đón nàng
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau suốt đời
Đêm phương nam nhìn lên
Mây bay khói toả nhìn hòn đá lăn
Nghiêng nghiêng
Nghiêng nghiêng câu ca dao
Nghiêng nghiêng mái chèo
Dưới bóng cây bóng ngô đồng
Có con ngựa dừng chân
Có hai người yêu nhau
Khớp khớp khớp
Khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
Đất nước có bao bài ca
Tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau mãi mãi
Nhớ tiếng vó
Khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm vang mãi tiếng vó
Có bao chàng trai về nơi đồng xanh
Ngựa anh đón nàng
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau suốt đời
Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô
Ô ô ô để anh khớp
Khớp khớp khớp con ngựa ô
Ô ô ô để anh khớp
Khớp khớp khớp con ngựa ô
Ô ô ô để anh khớp
Khớp con ngựa ô ngựa ô