Ngủ Đi Con

Ngủ Đi Con

Lời bài hát Ngủ Đi Con

Đóng góp bởi

Ngủ đi con con của mẹ
Bàn tay bé mẹ không buông
Ngủ đi con con của mẹ
Nụ hôn khẽ đầy yêu thương
Để đêm cứ trôi
Để mưa cứ rơi
Để gió cứ thổi
Để lá cứ bay
Ngày mai sẽ qua
Rồi mưa sẽ hết
Mặt trời sẽ lên
Mẹ vẫn bên con
Ngủ đi con
Không có gì
Phải sợ hãi
Phải âu lo
Ngủ đi con
Đã có mẹ
Mẹ yêu con
Mẹ yêu con
Ngủ đi con con của mẹ
Bàn tay bé mẹ không buông
Ngủ đi con con của mẹ
Nụ hôn khẽ đầy yêu thương
Để đêm cứ trôi
Để mưa cứ rơi
Để gió cứ thổi
Để lá cứ bay
Ngày mai sẽ qua
Rồi mưa sẽ hết
Mặt trời sẽ lên
Mẹ vẫn bên con
Để đêm cứ trôi
Để mưa cứ rơi
Để gió cứ thổi
Để lá cứ bay
Ngày mai sẽ qua
Rồi mưa sẽ hết
Mặt trời sẽ lên
Mẹ vẫn bên con
Ngủ đi con
Không có gì
Phải sợ hãi
Phải âu lo
Ngủ đi con
Đã có mẹ
Mẹ yêu con
Mẹ yêu con
Ngủ đi con
Đã có mẹ
Mẹ yêu con
Mẹ yêu con