Ngọn Lửa Trái Tim

Ngọn Lửa Trái Tim

Lời bài hát Ngọn Lửa Trái Tim

Đóng góp bởi

Hãy nhóm lên ngọn lửa
Trong chính trái tim của ta
Và hãy nhóm lên ngọn lửa
Trong chính trái tim bạn bè
Hãy nhóm lên ngọn lửa
Trong chính suy tư của ta
Và hãy nhóm lên ngọn lửa
Trong chính suy tư bạn bè
Lửa trong tôi với ngọn lửa trong anh
Rực cháy trong bước chân rộn ràng
Để ta nghe lắng đọng nhịp tim yêu
Còn mãi nuôi trong ta mùa xuân
Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em
Ngời sáng những ước mơ lâu dài
Và em ơi những ngọt ngào hôm nay
Là từ lửa đang cháy trong tim ta
Hãy nhóm lên ngọn lửa
Trong chính trái tim của ta
Và hãy nhóm lên ngọn lửa
Trong chính trái tim bạn bè
Hãy hãy nhóm lên ngọn lửa
Trong chính suy tư của ta
Và hãy nhóm lên ngọn lửa
Trong chính suy tư bạn bè
Lửa trong tôi với ngọn lửa trong anh
Rực cháy trong bước chân rộn ràng
Để ta nghe lắng đọng nhịp tim yêu
Còn mãi nuôi trong ta mùa xuân
Lửa trong anh hát hòa nhịp tim em
Ngời sáng những ước mơ lâu dài
Và em ơi những ngọt ngào hôm nay
Là từ lửa đang cháy trong tim ta
Và em ơi những ngọt ngào hôm nay
Là từ lửa đang cháy trong tim ta