Ngọn Đèn Đứng Gác

Ngọn Đèn Đứng Gác

Lời bài hát Ngọn Đèn Đứng Gác

Đóng góp bởi

Trên đường ta đi đánh giặc
Dù về Nam hay ta lên Bắc
Ở đâu cũng gặp những ngọn đèn
Chong mắt đêm thâu
Ơi những ngọn đèn
Không bao giờ nhắm mắt
Như những tâm hồn
Không bao giờ tắt
Như miền Nam
Không bao giờ ngủ được
Như cả nước với Miền Nam
Đêm nào cũng thức
Soi cho ta đi đánh trận trường kỳ
Đèn ta thắp niềm vui theo dõi
Đèn ta thắp những lời kêu gọi
Đi nhanh đi nhanh
Chiến trường đã giục
Đầy núi đầy sông đã ta đã mọc
Trên đường ta đi đánh giặc
Dù về Nam hay ta lên Bắc
Ở đâu cũng gặp những ngọn đèn
Chong mắt đêm thâu
Ơi những ngọn đèn
Không bao giờ nhắm mắt
Như những tâm hồn
Không bao giờ tắt
Như miền Nam
Không bao giờ ngủ được
Như cả nước với Miền Nam
Đêm nào cũng thức
Soi cho ta đi đánh trận trường kỳ
Đèn ta thắp niềm vui theo dõi
Đèn ta thắp những lời kêu gọi
Đi nhanh đi nhanh
Chiến trường đã giục
Đầy núi đầy sông đã ta đã mọc
Trên đường ta đi đánh giặc
Dù về Nam hay ta lên Bắc
Trong gió trong mưa
Ngọn đèn đứng gác cho
Thắng lợi nối theo nhau
Đang hành quân đi lên phía trước.