Ngoéo Tay Nhau Thề

Ngoéo Tay Nhau Thề

Lời bài hát Ngoéo Tay Nhau Thề

Đóng góp bởi

Nghéo tay nhau thề
Lòng không đổi lòng
Nghéo tay nhau thề
Tình nghĩa mênh mông
Ví dụ ông tơ hồng
Muốn cản ngăn đôi mình
Vững lòng xem tựa như không
Đã yêu chân thành cần chi nói nhiều
Mấy sông cũng lội
Ngàn núi cũng leo
Ví người yêu trên đèo
Chẳng ngại công xin trèo
Quyết tìm cho được người yêu
Tóc em dài, em cài bông thiên lý
Em mỉm miệng em cười
Anh để ý anh thương
Mến anh nghèo, áo sứt chỉ đường tà
Vợ anh thì chưa có
Mẹ già để ai khâu
Nghéo tay nhau thề
Đẹp duyên cau trầu
Nghéo tay nhau thề
Tình nghĩa thâm sâu
Đã đồng tâm chung đầu
Dẫu biển đông không màn
Tác cạn cho được gần nhau
Đã yêu chân thành cần chi nói nhiều
Mấy sông cũng lội
Ngàn núi cũng leo
Ví người yêu trên đèo
Chẳng ngại công xin trèo
Quyết tìm cho được người yêu
Tóc em dài, em cài bông thiên lý
Em mỉm miệng em cười
Anh để ý anh thương
Mến anh nghèo, áo sứt chỉ đường tà
Vợ anh thì chưa có
Mẹ già để ai khâu
Nghéo tay nhau thề
Đẹp duyên cau trầu
Nghéo tay nhau thề
Tình nghĩa thâm sâu
Đã đồng tâm chung đầu
Dẫu biển đông không màn
Tác cạn cho được gần nhau
Đã đồng tâm chung đầu
Dẫu biển đông không màn
Tác cạn cho được gần nhau