Ngọc Lan (Live)

Ngọc Lan (Live)

Lời bài hát Ngọc Lan (Live)

Đóng góp bởi

Ngọc Lan dòng suối tơ vương
Mắt thu hồ dịu ánh vàng
Ngọc Lan nhành liễu nghiêng nghiêng
Tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song
Nét thắm tô bóng chiều
Giấc xuân yêu kiều nền gấm cô liêu
Gió rung mờ suối biếc
Y thơ phiêu diêu
Ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng
Mạch tương lai láng
Dáng tiên nga giấc mơ nghệ thường lỡ làng
Ngọc Lan giọng ướp men thơ
Mát êm làn lụa bông là
Ngọc Lan trầm ngát thu hương
Bờ xanh bóng dương
Phút giây chìm sương
Bông hoa đời ngàn xưa tới nay
Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây
Cho tơ trùng đờn hờ phím loan
Thê lương mây nước sắt se cung đàn
Ôi tâm hồn nghệ sĩ
Chìm trong sương thắm
Nhớ phút khuê ly
Hôn mê tuyết hoa Ngọc Lan
Ngọc Lan dòng suối tơ vương
Mắt thu hồ dịu ánh vàng
Ngọc Lan nhành liễu nghiêng nghiêng
Tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song
Nét thắm tô bóng chiều
Giấc xuân yêu kiều nền gấm cô liêu
Gió rung mờ suối biếc
Y thơ phiêu diêu
Ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng
Mạch tương lai láng
Dáng tiên nga giấc mơ nghệ thường lỡ làng
Ngọc Lan giọng ướp men thơ
Mát êm làn lụa bông là
Ngọc Lan trầm ngát thu hương
Bờ xanh bóng dương
Phút giây chìm sương
Mờ mờ trong mây khói
Men nồng u ấp duyên hững hờ
Dần dần vương theo gió
Tơ lòng dâng bao cùng thương nhớ