Ngốc Hơn Kẻ Ngốc

Ngốc Hơn Kẻ Ngốc

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ngốc Hơn Kẻ Ngốc

Đóng góp bởi

Đã có lúc anh hỏi mình Tại sao lại cứ yêu em như vậy Đã có lúc anh hỏi mình Sao em chẳng thể chạy đến ôm chặt anh Vì em nói rằng em rất buồn Anh chỉ biết ủi an Nhưng chẳng thể mang nụ cười Em biết rằng, anh rất đau, người ơi Phải làm sao đây Người ấy bỏ rơi anh nơi này Và giá như em sẽ ngước nhìn lại Anh vẫn đứng đây mà Một bờ vai ủi an khi em buồn Giọt lệ ngu ngốc này cứ chảy ra Như nhu cầu thì vắng em Lòng anh nát tan Có chăng tại vì anh là kẻ ngốc hơn Hơn kẻ ngốc Sự thật là em cũng Không hiểu thấu lòng anh Vì em nói rằng em rất buồn Anh chỉ biết ủi an Nhưng chẳng thể mang nụ cười Em biết rằng, anh rất đau, người ơi Phải làm sao đây Người ấy bỏ rơi anh nơi này Và giá như em sẽ ngước nhìn lại Anh vẫn đứng đây mà Một bờ vai ủi an khi em buồn Giọt lệ ngu ngốc này cứ chảy ra Như nhu cầu thì vắng em Lòng anh nát tan Có chăng tại vì anh là kẻ ngốc hơn Hơn kẻ ngốc Phải làm sao đây Người ấy bỏ rơi anh nơi này Và giá như em sẽ ngước nhìn lại Anh vẫn đứng đây mà Một bờ vai ủi an khi em buồn Giọt lệ ngu ngốc này cứ chảy ra Như nhu cầu thì vắng em Lòng anh nát tan Có chăng tại vì anh là kẻ ngốc hơn Hơn kẻ ngốc