Nghiệt Duyên

Nghiệt Duyên

Lời bài hát Nghiệt Duyên

Đóng góp bởi

Có những người sinh ra Số phận thuộc về nhau Có những người sinh ra Chỉ làm nhau đau và đau thế thôi mà Tình yêu của hai ta Tưởng chừng vượt qua nghìn gian nan Thương nhau mấy núi cũng trèo Trái ấu cũng tròn Vậy mà giờ đây tình ta vỡ tan hẹn ước Ta trả cho người rồi Ta đã quên được rồi Nhói đau làm gì Tiếc thương làm gì Bên nhau sẽ còn đau gấp trăm lần Duyên là ta được gặp Sống cùng nhau là nợ Biết yêu là buồn Biết yêu là đau Mà sao không thể ngừng nhớ Nghiệt duyên Ngưu Lang Chức Nữ trên trời Yêu nhau nước mắt đầy vơi Dầm dề tháng Bảy mưa sa Chỉ biết trách ông trời Mưa trong cổ tích mưa ra Ta trả cho người rồi Ta đã quên được rồi Nhói đau làm gì Tiếc thương làm gì Bên nhau sẽ còn đau gấp trăm lần Duyên là ta được gặp Sống cùng nhau là nợ Biết yêu là buồn Biết yêu là đau Mà sao không thể ngừng nhớ Nghiệt duyên Ngưu Lang Chức Nữ trên trời Yêu nhau nước mắt đầy vơi Dầm dề tháng Bảy mưa sa Chỉ biết trách ông trời Mưa trong cổ tích mưa ra Nhân gian