Nghĩa Ở Đời

Nghĩa Ở Đời

Lời bài hát Nghĩa Ở Đời

Đóng góp bởi

Lặng lẽ bước trên niềm đau
Khi không ai còn bên mình
Thời thế nay đã đổi thay
Chẳng còn bạn bè xung quanh
Đời là thế tình là thế
Phải chăng người ơi
Về nhà làm gì
để nỗi nhớ hằn lên
Nỗi đau mệt nhoài
Người yêu của tôi
Nào đâu biết
Nỗi buồn trong tôi
Bạn bè ngày xưa
Một thời nói khổ
Nay ra đi
Không lời từ ly
Vừa âu yếm ngày qua
Mà chia cách ngày nay
Tình đời bạc trắng như vôi
Chắc có lẽ ông trời cho ta hiểu
Thế nào là tình đời
Đời cho ta niềm vui ngất ngây
Và đời lấy hết
Của ta mật ngọt
Hỏi tình là gì
Mà chua chát đến thế
Hỏi đời là gì
Sao oan trái
Khiến ta phải lao đao
Đời không như là ta ước mong
Mà phải sống có nghĩa nhân ở đời
Buồn phiền làm gì
Rồi cay đắng cũng qua
Buồn tình làm gì
Ngày mai sẽ
Không còn khổ đau
Lặng lẽ bước trên niềm đau
Khi không ai còn bên mình
Thời thế nay đã đổi thay
Chẳng còn bạn bè xung quanh
Đời là thế tình là thế
Phải chăng người ơi
Về nhà làm gì
để nỗi nhớ hằn lên
Nỗi đau mệt nhoài
Người yêu của tôi
Nào đâu biết
Nỗi buồn trong tôi
Bạn bè ngày xưa
Một thời nói khổ
Nay ra đi
Không lời từ ly
Vừa âu yếm ngày qua
Mà chia cách ngày nay
Tình đời bạc trắng như vôi
Chắc có lẽ ông trời cho ta hiểu
Thế nào là tình đời
Đời cho ta niềm vui ngất ngây
Và đời lấy hết
Của ta mật ngọt
Hỏi tình là gì
Mà chua chát đến thế
Hỏi đời là gì
Sao oan trái
Khiến ta phải lao đao
Đời không như là ta ước mong
Mà phải sống có nghĩa nhân ở đời
Buồn phiền làm gì
Rồi cay đắng cũng qua
Buồn tình làm gì
Ngày mai sẽ
Không còn khổ đau
Đời cho ta niềm vui ngất ngây
Và đời lấy hết
Của ta mật ngọt
Hỏi tình là gì
Mà chua chát đến thế
Hỏi đời là gì
Sao oan trái
Khiến ta phải lao đao
Đời không như là ta ước mong
Mà phải sống có nghĩa nhân ở đời
Buồn phiền làm gì
Rồi cay đắng cũng qua
Buồn tình làm gì
Ngày mai sẽ
Không còn khổ đau