Lời bài hát Nghèo

Đóng góp bởi

Khi tôi sinh ra mang được ngay
Tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm
Không đổi thay lớn lên còn nghèo
Luôn đi bên tôi
Như với người tình thân thiết
Công danh trong tay
Như cát bụi trên phố hè
Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai
Thích yêu người nghèo
Tôi không say mê
Hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
Tôi khôn tôi ngoan
Nhưng vẫn nghèo thì ai biết
Ngay khi trong tay
Không có tiền bảo ai nghe
Xưa nay nếu nghèo là túng thiếu
Sợ đời nhiều gieo neo
Làm sao cũng vẫn nghèo
Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi
Luôn luôn hé môi cười
Luôn luôn vẫn yêu đời
Khi tôi sinh ra mang được ngay
Tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm
Không đổi thay lớn lên còn nghèo
Đêm đêm đôi mi
Mong giấc ngủ mời không đến
Tương lai đi xa tôi mến nghèo
Nghèo thương tôi
Xưa nay nếu nghèo là túng thiếu
Sợ đời nhiều gieo neo
Làm sao cũng vẫn nghèo
Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi
Luôn luôn hé môi cười
Luôn luôn vẫn yêu đời
Khi tôi sinh ra mang được ngay
Tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm
Không đổi thay lớn lên còn nghèo
Đêm đêm đôi mi
Mong giấc ngủ mời không đến
Tương lai đi xa tôi mến nghèo
Nghèo thương tôi
Đêm đêm đôi mi
Mong giấc ngủ mời không đến
Tương lai đi xa tôi mến nghèo
Nghèo thương tôi
Đêm đêm đôi mi
Mong giấc ngủ mời không đến
Tương lai đi xa tôi mến nghèo
Nghèo thương tôi