Nghèo Mà Vui

Nghèo Mà Vui

Lời bài hát Nghèo Mà Vui

Đóng góp bởi

Nghèo thì sao
Nghèo phải đâu là một cái tội
Gia đình nghèo
Nhưng có cha có mẹ là vui
Còn anh em
Và tình nghĩa đệ huynh ở đời
Mơ chi thêm như vậy thôi
Hạnh phúc lắm rồi
Nhìn người ta
Dẫu có nhưng nào được giống mình
Suy nghĩ nhiều bon chen lắm
Cũng để làm chi
Vì mai sau rồi mình cũng
Về với cát bụi
Giàu nghèo như nhau
Có mang được gì nữa đâu
Nghèo mà vui
Chẳng nghĩ suy đến chuyện phiền lo
Chỉ cần sống
Ngày ba bữa cơm đủ ấm lòng
Một người yêu thật thuỷ chung
Ở bên để sớt chia vui buồn
Cùng những anh em
Có nhau tắt lửa tối đèn
Nghèo mà vui
Chẳng tính toan sống phải làm sao
Chẳng ganh đua
Cần chi phải thua đủ với đời
Chẳng mộng sang giầu nữa đâu
Khi trái tim ta đã quá giàu
Giàu tình giàu nghĩa
Nên nghèo mà lòng vẫn vui
Nghèo thì sao
Nghèo phải đâu là một cái tội
Gia đình nghèo
Nhưng có cha có mẹ là vui
Còn anh em
Và tình nghĩa đệ huynh ở đời
Mơ chi thêm như vậy thôi
Hạnh phúc lắm rồi
Nhìn người ta
Dẫu có nhưng nào được giống mình
Suy nghĩ nhiều bon chen lắm
Cũng để làm chi
Vì mai sau rồi mình cũng
Về với cát bụi
Giàu nghèo như nhau
Có mang được gì nữa đâu
Nghèo mà vui
Chẳng nghĩ suy đến chuyện phiền lo
Chỉ cần sống
Ngày ba bữa cơm đủ ấm lòng
Một người yêu thật thuỷ chung
Ở bên để sớt chia vui buồn
Cùng những anh em
Có nhau tắt lửa tối đèn
Nghèo mà vui
Chẳng tính toan sống phải làm sao
Chẳng ganh đua
Cần chi phải thua đủ với đời
Chẳng mộng sang giầu nữa đâu
Khi trái tim ta đã quá giàu
Giàu tình giàu nghĩa
Nên nghèo mà lòng vẫn vui
Nghèo mà vui
Chẳng nghĩ suy đến chuyện phiền lo
Chỉ cần sống
Ngày ba bữa cơm đủ ấm lòng
Một người yêu thật thuỷ chung
Ở bên để sớt chia vui buồn
Cùng những anh em
Có nhau tắt lửa tối đèn
Nghèo mà vui
Chẳng tính toan sống phải làm sao
Chẳng ganh đua
Cần chi phải thua đủ với đời
Chẳng mộng sang giầu nữa đâu
Khi trái tim ta đã quá giàu
Giàu tình giàu nghĩa
Nên nghèo mà lòng vẫn vui
Chẳng mộng sang giầu nữa đâu
Khi trái tim ta đã quá giàu
Giàu tình giàu nghĩa
Nên nghèo mà lòng vẫn vui
Giàu tình giàu nghĩa
Nên nghèo mà lòng vẫn vui