Nghèo Mà Có Tình

Nghèo Mà Có Tình

Lời bài hát Nghèo Mà Có Tình

Đóng góp bởi

Còn lại được gì
ngoài tay trắng
bôn ba ngược xuôi
Bạn bè ngày nao
giờ cũng bỏ
ta đi thật xa
Mới chỉ hôm nào
còn nghe tiếng
bạn thân tình
Mà giờ hôm nay
mỗi bước ta đi quạnh hiu.
Còn lại người tình
người cũng buông lơi đời ta
Nghèo tội gì đâu
mà em nỡ nói câu từ ly
Cô đơn xa người
vì tay trắng trong kiếp nghèo
Nghèo mà lương tâm
không dối gian như người ta
Kiếp sống cơ hàn
hỏi bên ta đang còn ai?
Cuộc đời giàu sang
đã cuốn mất em
đi theo người
Với những đồng tiền phù du
đã khiến con tim
em đổi thay
Khi xưa bên người
em đâu biết chi
ngoài chung tình
Vật đổi sao dời
em vội quên.
Giàu thì nhiều người
bước đến vây quanh
ta bên đời
Thế nhưng nghèo
chẳng một ai
an ủi sớt chia
bao buồn vui
Đau hơn khi lòng
nhận ra trước kia
là phủ phàng
Nghèo mà có tình
thì cao quí hơn.
Còn lại được gì
ngoài tay trắng
bôn ba ngược xuôi
Bạn bè ngày nao
giờ cũng bỏ
ta đi thật xa
Mới chỉ hôm nào
còn nghe tiếng
bạn thân tình
Mà giờ hôm nay
mỗi bước ta đi quạnh hiu.
Còn lại người tình
người cũng buông lơi đời ta
Nghèo tội gì đâu
mà em nỡ nói câu từ ly
Cô đơn xa người
vì tay trắng trong kiếp nghèo
Nghèo mà lương tâm
không dối gian như người ta
Kiếp sống cơ hàn
hỏi bên ta đang còn ai?
Cuộc đời giàu sang
đã cuốn mất em
đi theo người
Với những đồng tiền phù du
đã khiến con tim
em đổi thay
Khi xưa bên người
em đâu biết chi
ngoài chung tình
Vật đổi sao dời
em vội quên.
Giàu thì nhiều người
bước đến vây quanh
ta bên đời
Thế nhưng nghèo
chẳng một ai
an ủi sớt chia
bao buồn vui
Đau hơn khi lòng
nhận ra trước kia
là phủ phàng
Nghèo mà có tình
thì cao quí hơn.
Nghèo mà có tình