Lời bài hát Ngày Yêu

Đóng góp bởi

Yeah… huh…
Ngồi nhìn mặt trời đang lên thật nhanh
Chào đón ánh nắng rạng ngời
Oh yeah… huh…
Lòng chợt bồi hồi khi phone lại reo
Một tiếng nói rất dịu dàng, ấm áp.
Đến nơi đây bên cạnh em anh nhé
Ngồi cạnh em anh nhé, em nhớ anh nhiều.
Góc phố quen hãy tìm em anh nhé
Hãy tìm em anh nhé, em đang đợi
Anh vội vàng như bay
Hey.. hey, anh chạy như bay.. hey.. hey..
Chạy về phía ánh nắng ấy
Nơi em vẫn thường đợi chờ
Anh đã từng đi qua nơi đây
Một làn hương bay ngang đây
Chợt hình bóng ấy đã khiến anh mê say
Em đang đi đằng xa..oh..oh
Anh chạy theo sau..oh..oh
Chạy về phía ánh mắt ấy em hãy ngoảnh lại nhìn này
Rồi một ngày mình tìm ra nhau
Một ngày mình đã yêu nhau
Mình cũng bước đến, bước đến bên nhau
Em yêu của anh
Anh đã tìm thấy em
Đến nơi đây bên cạnh em anh nhé
Ngồi cạnh em anh nhé, em nhớ anh nhiều
Góc phố quen hãy tìm em anh nhé
Hãy tìm em anh nhé, em đang đợi
Anh vội vàng như bay
Hey.. hey, anh chạy như bay.. hey..hey
Chạy về phía ánh nắng ấy
Nơi em vẫn thường đợi chờ
Anh đã từng đi qua nơi đây
Một làn hương bay ngang đây
Chợt hình bóng ấy đã khiến anh mê say
Em đang đi đằng xa..oh..oh
Anh chạy theo sau..oh..oh
Chạy về phía ánh mắt ấy em hãy ngoảnh lại nhìn này
Rồi một ngày mình tìm ra nhau
Một ngày mình đã yêu nhau
Mình cũng bước đến, bước đến bên nhau
Em yêu của anh
Anh đã tìm thấy em
Anh yêu của em
Ta đã tìm thấy nhau
Anh vội vàng như bay
Hey.. hey, anh chạy như bay.. hey..hey
Chạy về phía ánh nắng ấy
Nơi em vẫn thường đợi chờ
Anh đã từng đi qua nơi đây
Một làn hương bay ngang đây
Chợt hình bóng ấy đã khiến anh mê say
Em đang đi đằng xa..oh..oh
Anh chạy theo sau..oh..oh
Chạy về phía ánh mắt ấy em hãy ngoảnh lại nhìn này
Rồi một ngày mình tìm ra nhau
Một ngày mình đã yêu nhau
Mình cũng bước đến, bước đến bên nhau
Em yêu của anh
Anh đã tìm thấy em
Anh yêu của em
Ta đã tìm thấy nhau