Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy

Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy

Lời bài hát Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy

Đóng góp bởi

Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà,
Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi.
Chúc cụ già được sống lâu,
Sống thọ, cùng con cháu
Sang năm lại đón tết sang.
Và kính chúc người người sẽ gặp lành,
Tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng
Và nồi bánh chưng xanh
Chờ xuân đang sang (ghé qua).
Cánh én nơi nơi,
Khắp phố người người đi hái lộc
Đẹp xinh đất trời màu áo trắng
Tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trống xuân,
Long Phụng về đây sum vầy
Phát Lộc Tài ở khắp nơi phố phường,
Một năm mới an khang,
Bình an bên nhau.
Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà,
Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi.
Chúc cụ già được sống lâu,
Sống thọ, cùng con cháu
Sang năm lại đón tết sang.
Và kính chúc người người sẽ gặp lành,
Tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng
Và nồi bánh chưng xanh
Chờ xuân đang sang (ghé qua).
Cánh én nơi nơi,
Khắp phố người người đi hái lộc
Đẹp xinh đất trời màu áo trắng
Tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trống xuân,
Long Phụng về đây sum vầy
Phát Lộc Tài ở khắp nơi phố phường,
Một năm mới an khang,
Bình an bên nhau.
Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà,
Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi.
Chúc cụ già được sống lâu,
Sống thọ, cùng con cháu
Sang năm lại đón tết sang.
Và kính chúc người người sẽ gặp lành,
Tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng
Và nồi bánh chưng xanh
Chờ xuân đang sang (ghé qua).
Cánh én nơi nơi,
Khắp phố người người đi hái lộc
Đẹp xinh đất trời màu áo trắng
Tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trống xuân,
Long Phụng về đây sum vầy
Phát Lộc Tài ở khắp nơi phố phường,
Một năm mới an khang,
Bình an bên nhau.
Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà,
Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi.
Chúc cụ già được sống lâu,
Sống thọ, cùng con cháu
Sang năm lại đón tết sang.
Và kính chúc người người sẽ gặp lành,
Tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng
Và nồi bánh chưng xanh
Chờ xuân đang sang (ghé qua).
Cánh én nơi nơi,
Khắp phố người người đi hái lộc
Đẹp xinh đất trời màu áo trắng
Tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong tiếng trống xuân,
Long Phụng về đây sum vầy
Phát Lộc Tài ở khắp nơi phố phường,
Một năm mới an khang,
Bình an bên nhau.
Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà,
Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi.
Chúc cụ già được sống lâu,
Sống thọ, cùng con cháu
Sang năm lại đón tết sang.
Và kính chúc người người sẽ gặp lành,
Tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng
Và nồi bánh chưng xanh
Chờ xuân đang sang (ghé qua).
Và kính chúc người người sẽ gặp lành,
Tết sau được nhiều lộc hơn tết nay.
Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng
Và nồi bánh chưng xanh
Chờ xuân đang sang (ghé qua).