Ngày Xưa Ơi

Ngày Xưa Ơi

Lời bài hát Ngày Xưa Ơi

Đóng góp bởi

Ngày xưa có cánh diều
Chao hững hờ
Vi vút sau rặng tre
Ngày xưa có cánh cò
Bay la đà
Chập chờn theo đồng lúa
Ngày xưa ai hay cuời
Hay dỗi hờn
Chiều hái hoa triền sông
Ngày xưa bến vắng
Lưu luyến con thuyền
Chở người đi xa bờ
Tuổi thơ như áng mây
Rồi sẽ mãi
Bay về cuối trời
Thời gian
Xoá những kỉ niệm
Dấu yêu
Ngày xưa ơi
Mãi xa tuổi thơ
Xa cánh diều
Chở bao ước mơ
Còn đâu bóng hoàng hôn
Những chiều mưa tím
Ngày xưa ơi
Mãi xa tuổi thơ
Xa bến đò
Mờ sương cuối thu
Xa dáng em
Gầy trăng ướt áo
Xa lời hứa khi xưa
Ngày xưa có cánh diều
Chao hững hờ
Vi vút sau rặng tre
Ngày xưa có cánh cò
Bay la đà
Chập chờn theo đồng lúa
Ngày xưa ai hay cười
Hay dỗi hờn
Chiều hái hoa triền sông
Ngày xưa bến vắng
Lưu luyến con thuyền
Chở người đi xa bờ
Tuổi thơ như áng mây
Rồi sẽ mãi
Bay về cuối trời
Thời gian
Xoá những kỉ niệm
Dấu yêu
Ngày xưa ơi
Mãi xa tuổi thơ
Xa cánh diều
Chở bao ước mơ
Còn đâu bóng hoàng hôn
Những chiều mưa tím
Ngày xưa ơi
Mãi xa tuổi thơ
Xa bến đò
Mờ sương cuối thu
Xa dáng em
Gầy trăng ướt áo
Xa lời hứa khi xưa