Ngày Xưa Em Nói

Ngày Xưa Em Nói

Lời bài hát Ngày Xưa Em Nói

Đóng góp bởi

Ngày xưa em nói
Em thương có anh thôi
Không ai ngoài anh nữa
Ngày xưa em nói
Anh như áng mây trôi
Theo em về cuối trời
Muôn kiếp xây đời
Dựng lều hoa bên suối
Sống cho nhau mà thôi
Những lúc sương chiều rơi
Và khi gió lơi
Rồi mùa Đông băng giá
Anh không ngại sầu côi
Ngày xưa em nói
Không mơ ước cao sang
Hay cung vàng gác tím
Ngày xưa em nói
Em mơ có anh thôi
Cho tim hoà biển đời
Đôi bóng chim trời
Nguyện vào nhau bay mãi
Tới phương xa nào đâu
Đón ánh sao tình yêu
Buồn vui có nhau
Để ngàn câu thương nhớ
Xanh thắm màu nhớ thương
Thời gian đi qua bao mùa mưa trắng
Khoác áo hoa rừng xanh
Anh theo lớp quân hành
Đi xây đắp thanh bình
Từng đêm
Trông sao nhắc tên anh
Sao ơi sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ
Lại buồn thôi não nề
Ngày xưa em nói
Tuy xa cách đôi nơi
Nhưng hai người một lối
Ngày xưa em nói
Anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài
Chinh biến tan rồi
Đẹp mùa vui xác pháo
Thắm tung trên thềm hoa
Những gió mưa bụi sương
Chìm theo giấc mơ
Trọn đời cho thương nhớ
Muôn kiếp trọn nhớ thương
Thời gian đi qua bao mùa mưa trắng
Khoác áo hoa rừng xanh
Anh theo lớp quân hành
Đi xây đắp thanh bình
Từng đêm
Trông sao nhắc tên anh
Sao ơi sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ
Lại buồn thôi não nề
Ngày xưa em nói
Tuy xa cách đôi nơi
Nhưng hai người một lối
Ngày xưa em nói
Anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài
Chinh biến tan rồi
Đẹp mùa vui xác pháo
Thắm tung trên thềm hoa
Những gió mưa bụi sương
Chìm theo giấc mơ
Trọn đời cho thương nhớ
Muôn kiếp trọn nhớ thương
Chìm theo giấc mơ
Trọn đời cho thương nhớ
Muôn kiếp trọn nhớ thương