Ngày Xưa Anh Nói

Ngày Xưa Anh Nói

Lời bài hát Ngày Xưa Anh Nói

Đóng góp bởi

Ngày xưa anh nói
Anh thương có em thôi
Không ai ngoài em... nữa
Ngày xưa anh nói
Em như áng mây trôi
Theo anh về cuối.. trời....
Muôn kiếp... xây... đời
Dựng lều hoa bên suối
Sống cho nhau mà thôi
Những lúc sương chiều rơi
Và khi gió lên
Rồi mùa đông băng giá
Anh không ngại.. sầu... côi....
Ngày xưa... anh nói....
Không mơ ước cao sang
Hay cung vàng gác... tiá...
Ngày xưa em nói
Em mơ có anh thôi
Cho tim hoà tiếng đời
Đôi bóng chim trời
Quyện vào nhau bay mãi
Tới phương xa nào đâu
Đón ánh sao tình yêu
Buồn vui có nhau
Để ngàn câu thương nhớ
Xanh thắm màu nhớ... thương.....
Thời.... gian...
Đi qua bao mùa trăng
Khoác áo hoa rừng xanh
Anh theo lớp quân hành
Đi xây đắp thanh bình
Từng... đêm....
Trông sao nhắc tên anh
Sao ơi sáng ngời thêm
Soi qua lòng đất mẹ
Lạy buồn thôi não nề.
Ngày xưa... anh nói
Tuy xa cách đôi nơi
Nhưng hai người một lối
Ngày xưa em nói
Anh ơi có chia phôi
Mới biết tình.. lâu... dài
Chinh chiến... tan rồi
Đẹp mùa vui xác pháo
Thắm tung trên thềm hoa
Những gió mưa buồn xưa
Chìm theo giấc mơ
Trọn đời cho thương nhớ
Muôn kiếp trọn nhớ thương.
Thời.... gian...
Đi qua bao mùa... trăng
Khoác áo hoa rừng xanh
Anh theo lớp quân hành
Đi xây đắp thanh... bình...
Từng... đêm....
Trông sao nhắc tên anh
Sao ơi sáng ngời thêm
Soi qua lòng đất mẹ
Lạy buồn thôi não nề.
Ngày xưa... anh nói
Tuy xa cách đôi nơi
Nhưng hai người một lối
Ngày xưa em nói
Anh ơi có chia phôi
Mới biết tình.. lâu... dài
Chinh chiến... tan rồi
Đẹp mùa vui xác pháo
Thắm tung trên thềm hoa
Những gió mưa buồn xưa
Chìm theo giấc mơ
Trọn đời cho thương nhớ
Muôn kiếp trọn nhớ... thương.
Chìm theo giấc mơ
Trọn đời cho thương nhớ
Muôn kiếp
Trọn nhớ... thương.....